"یکنواختی رنگ سیاه" از ویژگی‌های تلویزیون است، که مربوط به نمایش جامد رنگ سیاه در سراسر صفحه نمایش می‌باشد. بواسطه این ویژگی، سایه‌ها، تصاویر مربوط به آسمان شب و سایر اجسام و اشیاء سیاه‌ رنگ، بصورت یکسان، به رنگ تیره، در صفحه نمایش تلویزیون قابل مشاهده خواهند بود و نور نیز در سراسر صفحه نمایش تلویزیون، کاملا گسترده می‌شود. متأسفانه، کلیه تلویزیون‌های ال ای دی، از نقص‌هایی

متأسفانه، کلیه تلویزیون‌های ال ای دی، از نقص‌هایی، همچون مشکل چراغقوه‌ای تلویزیون و همینطور نقص درز نور ال ای دی صفحه نمایش (مشکلی که باعث تأثیر نور نقاط روشن بر نقاط تاریک می‌شود)، برخوردار هستند. در صورت وجود مشکل چراغقوه‌ای، به نظر می‌رسد که یک چراغ قوه در تمام گوشه و کنار‌های صفحه نمایش تلویزیون است. همچنین، مشکل درز نور ال ای دی سبب ایجاد قسمت‌هایی روشن‌تر در برخی نقاط صفحه نمایش می‌شود (در حقیقت، نور تابیده شده از نقاط روشن به نقاط تاریک درز کرده و میزان تاریکی نقاط تاریک را کم می‌کند. به این ترتیب اگر روشی برای جلوگیری از درز این نور به نقاط تاریک پیدا شود، تلویزیون‌های با کیفیت‌تری را مشاهده خواهیم کرد). هر دو این مشکلات با انتشار نادرست نور پس زمینه در سراسر صفحه نمایش، ایجاد می‌شوند و هر دو نیز به صورت آشکار معلوم هستند، بخصوص زمانی که تلویزیون در یک اتاق تاریک قرار داشته باشد.

برای آزمون این مشکلات، ما تصویری از تلویزیون، در حالی که تلویزیون یک قاب تقریبا سیاه رنگ را نمایش می‌دهد، تهیه می‌کنیم و در زمان نمایش قاب مذکور، به محاسبه انحراف معیار درجه رنگ‌های پیکسل‌ها، می‌پردازیم.

ماهیت این آزمون

یکنواختی رنگ سیاه

دلیل اهمیت این آزمون

مشاهده صحنه های تیره تلویزیون در اتاق تاریک

چه زمان باید به مشکلات یکنواختی رنگ سیاه توجه نمود؟

مشکلات مربوط به یکنواختی رنگ سیاه، همچون درز نور ال ای دی و یا چراغقوه‌ای، تنها در زمان نمایش صحنه‌های تیره‌تر و فقط در صورتی که مشاهده تلویزیون در اتاق تاریکی صورت گیرد، قابل درک خواهند بود. چنانچه بیننده در اتاقی به مشاهده تلویزیون بپردازد، که حتی اندکی روشنایی وجود داشته باشد، این مشکلات بطرز قابل توجهی به نظر نمی‌آیند.

هیچ یک از تلویزیون‌های ال ای دی، دارای یکنواختی کاملا بی نقصی نیستند، اما در اغلب موارد، بیننده تنها با دقت بسیار بالا، متوجه این نقص خواهد شد. با این حال، برخی تلویزیون‌ها از یکنواختی رنگ سیاه بسیار نامناسبی برخوردارند. وجود چنین مشکلی، باعث ایجاد تجربه‌ای بسیار نامطلوب برای بیننده می‌شود.

آزمون‌های ما

تصویر تهیه شده جهت آزمون نمایش رنگ سیاه

آزمایش عکس ما که در توضیحات فوق شرح داده شد، نقص‌های مربوط به ویژگی یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش یک تلویزیون را مشخص می‌سازد و کیفیت تصاویر مشکی را نیز با توجه به آنچه بیننده واقعاً مشاهده کرده است، تعیین می‌کند. جهت بررسی یکنواختی رنگ سیاه ، دو آزمون مختلف انجام شد و آزمونی که در ادامه تشریح خواهد شد، مفیدتر به نظر می‌رسد.

در بررسی یکنواختی رنگ سیاه تلویزیون‌ها، در اتاقی کاملا تاریک، تنظیمات زیر برای دوربین مورد استفاده در نظر گرفته می‌شوند.

سرعت شاتر دوربین: 2 ثانیه، لنز F4.0  و تنظیمات 200 ISO

نور پس‌زمینه صفحه نمایش تلویزیون نیز بگونه‌ای تنظیم می‌شود، که نور سفید، میزان 100 کندل بر متر مربع درخشندگی را در صفحه نمایش منتشر کند. جهت مشاهده وضعیت واقعی یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش تلویزیون در این آزمون، از قابلیت تاریکی موضعی تلویزیون‌ها (قابلیت کنترل کم یا زیاد کردن روشنایی قسمت‌های مختلف پنل با استفاده از کنترل ال ای دی‌ها) استفاده نمی‌شود (بعبارت دیگر، ویژگی مذکور بطور مجزا در بررسی‌های ما مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.).

لازم به ذکر است، تنظیمات دوربین مورد استفاده بگونه‌ای انتخاب شده‌اند که محتوای عکس تهیه شده، آنچه که بیینده در اتاقی تاریک مشاهده می‌کند، را منعکس نماید.

انحراف معیار یکنواختی رنگ سیاه

انحراف معیار درجه رنگ‌های پیکسل‌های موجود در عکس تهیه شده از آزمون بالا نیز، محاسبه می‌شوند، تا به یکنواختی تلویزیون‌ها امتیاز داده شود. بدین ترتیب، تلویزیون‌ها بر اساس قضاوت‌های شخصی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند. این روش بطور قابل توجهی برای برخی افراد که خواهان درک بهتر مفهوم یکنواختی رنگ سیاه هستند، مفید به نظر نمی‌رسد، ولی در این محاسبات، منصفانه بودن ارزیابی، مسئله حائز اهمیت است.

در بررسی نقص‌هایی، همچون درز نور ال ای دی و یا مشکل چراغقوه‌ای تلویزیون‌ها، عکس تهیه شده در آزمون‌های فوق، مورد استفاده قرار می‌گیرد و انحراف معیار پیکس‌های موجود در عکس محاسبه می‌شود. نتیجه این محاسبات، عددی است که میزان یکنواختی رنگ‌های مشکی را مشخص می‌سازد.

مقدار صفر، وضعیت را در سطح عالی نشان می‌دهد. هر قدر عدد حاصله بزرگتر باشد، تفاوت رنگ‌های سیاه نیز بیشتر خواهد بود. بدین ترتیب، توجه به اطلاعات زیر توصیه می‌گردد.

نحوه محاسبه

متوسط تفاضل مربع‌های رنگ‌های سیاه

دلیل اهمیت محاسبه

صحنه‌های تیره مشاده شده در صفحه نمایش در فضای اتاقی تاریک

مقادیر مطلوب

<2 درصد

تفاوت‌های قابل توجهی  که می‌توانند در محاسبات مختلف وجود داشته باشند

تفاوت‌های قابل توجهی که می‌توانند در محاسبات مختلف وجود داشته باشند: 1 درصد، ولی در نظر داشته باشید که این مقدار در هر واحد، حتی در مدلی مشابه، متفاوت خواهد بود. بنابراین، ممکن است مقدار محاسبه شده توسط شما، با نتایج حاصل از بررسی‌های ما متفاوت باشد.

رفع مشکل یکنواختی رنگ سیاه بوسیله قابلیت تاریکی موضعی تصویر

مشابه آزمون یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش، ما عکسی دیگر در همان اتاق و با استفاده از همان تنظیمات، تهیه می‌کنیم. منتها، این بار از ویژگی تاریکی موضعی تلویزیون استفاده می‌کنیم و آن را روی بیش‌ترین مقدار نیز تنظیم می‌نماییم. این امر، بدین جهت اهمیت دارد که تأثیر ویژگی تاریکی موضعی تلویزیون را، جهت رفع مشکلات یکنواختی رنگ سیاه و نمایش تصویری مشکی در اتاقی تاریک، مشاهده نماییم.

انحراف معیار یکنواختی رنگ سیاه با توجه به ویژگی تاریکی موضعی تلویزیون

ما این انحراف معیار را نیز همانند روش اندازه‌گیری انحراف معیار آزمون مربوط به یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش، محاسبه می‌نماییم، ولی این بار محاسبات ما با در نظر گرفتن تصویر حاصل از رفع مشکل یکنواختی رنگ سیاه بوسیله ویژگی تاریکی موضعی، همراه خواهد بود. این روش، شیوه‌ای کاملا بی‌نقص محسوب نمی‌شود، زیرا در اکثر تلویزیون‌هایی که از ویژگی تاریکی موضعی برخوردارند، یکی از مشکلات مربوط به این ویژگی، باعث می‌شود نور نقاط روشن بر روی نقاط تاریک تاثیر بگذارد و نور تابیده شده به نقاط تاریک پخش گردد و بر تاریکی نقاط تاریک نیز تاثیر گذارد. بدین ترتیب، توجه به اطلاعات زیر توصیه می‌شود.

نحوه محاسبه

متوسط تفاضل مربع‌های رنگ‌های سیاه

دلیل اهمیت محاسبه

صحنه‌های تیره مشاده شده در صفحه نمایش در فضای اتاقی تاریک

مقادیر مطلوب

<2 درصد

تفاوت‌های قابل توجهی  که می‌توانند در محاسبات مختلف وجود داشته باشند

تفاوت‌های قابل توجهی که می‌توانند در محاسبات مختلف وجود داشته باشند: 1 درصد، ولی در نظر داشته باشید که این مقدار در هر واحد، حتی در مدلی مشابه، متفاوت خواهد بود. بنابراین، ممکن است مقدار محاسبه شده توسط شما، با نتایج حاصل از بررسی‌های ما متفاوت باشد.

سایر اطلاعات

ویژگی یکنواختی رنگ سیاه تلویزیون‌های ال ای دی، در مقایسه با تلویزیون‌های OLED

برخی از تلویزیون‌ها، نوعی از تلویزیون‌های ال سی دی محسوب می‌شوند، که از نور زمینه ال ای دی، به جای نور فلورسنت، استفاده می‌کنند. این نوع تلویزیون‌ها، در معرض مشکلات مذکور قرار دارند، ولی این امر در خصوص تلویزیون‌های OLED صدق نمی‌کند، چرا که پیکسل‌های تلویزیون‌های OLED، نور گسیل، هستند. بنابراین در مورد تلویزیون‌های OLED، نامناسب بودن نور پس‌زمینه مسئله‌ای نیست که باعث نگرانی شود.

دلیل ایجاد مشکلاتی همچون مشکل چراغ‌قوه‌ای و درز نور ال ای دی

این مشکلات به دلایل متفاوتی ایجاد می‌شوند.

  • برای مثال، نامناسب بودن نور پس‌زمینه صفحه نمایش تلویزیون، که بدلیل طراحی ضعیف رخ داده است، سبب ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود. نوع و نحوه گستردگی نور پس‌زمینه صفحه نمایش تلویزیون، مستقیما بر یکنواختی صفحه نمایش اثرگذار است. بدترین حالت یکنواختی، در تلویزیون‌های ال ای دی، که حاشیه‌ای باریک‌تر و سبک‌تر از تلویزیون‌های تمام ال ای دی دارند، مشاهده می‌شود، چرا که در این مدل‌ها ال ای دی‌ها تنها در لبه صفحه نمایش واقع شده‌اند. تلویزیون‌های‌‌ تمام ال ای دی، از یکنواختی مطلوبی برخوردارند، زیرا در این نوع، ال ای دی‌های در سراسر صفحه نمایش قرار گرفته‌اند. البته در حال حاضر، چنین وضعیتی دیگر مشاهده نمی‌شود. بعبارت دیگر، یکنواختی برخی تلویزیون‌های ال ای دی معمولی، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.
  • فشار غیریکسان وارده بر قاب تلویزیون- صفحه نمایش ال سی دی و لایه‌های توزیعکننده نور، هر دو دارای حالتی تقریبا منعطف هستند. وجود تفاوتی اندک در میزان فشار وارده بر قاب تلویزیون، می‌تواند یکنواختی تصویر را تغییر دهد. در برخی تلویزیون‌ها، این مشکلات با روش‌های متفاوتی قابل حل هستند.
  • میزان شدت غیریکسان نور- در برخی مواقع، ممکن است میزان شدت دو جزء روشنایی صفحه نمایش تغییر یابد (بعبارت دیگر، ممکن است نور صفحه نمایش یک تلویزیون ال ای دی، از دیگری بیش‌تر باشد). احتمال وقوع چنین وضعیتی در مورد تلویزیونی جدید، بسیار پایین می‌باشد، ولی ممکن است در صورتی که برخی اجزا، در مقایسه با سایرین، سریع‌تر فرسوده شوند، احتمال رخداد وضعیت مذکور نیز افزایش یابد.

چگونگی اکتساب بهترین نتایج

مشکل چراغ‌قوه‌ای در خصوص برخی تلویزیون‌ها قابل حل است. چنانچه این مشکل بدلیل نقصی در میزان فشار قاب، رخ داده باشد، می‌توان از طریق محکم‌تر کردن پیچ‌های واقع در پشت صفحه نمایش، مشکل را برطرف نمود. با این حال در برخی تلویزیون‌ها، این پیج‌ها را نمی‌توان تنظیم کرد. در نتیجه، راه حل مذکور نیز به کار نخواهد آمد. همچنین لازم به ذکر است که، تغییری اندک در محکم کردن این پیچ‌ها، تأثیر قابل توجهی بر یکنواختی بر جای می‌گذارد. بنابراین، باید در این خصوص دقت لازم بعمل آید.

جهت رفع مشکل درز نور ال ای دی، راه حل ساده‌ای- اگرچه تضمین نشده- وجود دارد، که نتایج مطلوبی نیز در پی داشته است. در این راه حل، تلویزیون باید روشن باشد و صفحه‌ای مشکی‌رنگ نمایش داده شود. بدین ترتیب، می‌توان نقاط روشن‌تر را در صفحه نمایش مشاهده کرد. سپس، از پارچه‌ای نرم استفاده و بر نقاط مذکور، جهت ارتقای یکنواختی، کشیده می‌شود. بدین منظور، تنها با یک فشار کوچک، صفحه نمایش به آرامی مورد لمس قرار می‌گیرد. با کمی صبر و حوصله، این راه حل، به خصوص در مورد تلویزیون‌های ال ای دی که حاشیه باریک‌تری دارند، نتایج خوبی را حاصل می‌نماید.

ممکن است در صورت بروز چنین مشکلاتی، افراد تصمیم به تعویض و یا مرجوع کردن تلویزیون خود بگیرند. برخی مدل‌های تلویزیون، در مقایسه با سایر مدل‌ها، بیشتر در معرض این مشکلات قرار می‌گیرند. حتی ممکن است در یک نوع مدل، چند عدد از تلویزیون‌ها، بدلیل تفاوت‌های کوچکی در نحوه تولید و یا فرآیند حمل و نقل، بیشتر با نقص‌های مذکور مواجه شوند. بنابراین، تعویض مدل معیوب، قبل از انتخاب مدلی دیگر، می‌تواند انتخاب مناسبی محسوب گردد. مشکلات بسیار شدید درز نور ال ای دی، در گارانتی (ضمانت‌نامه) تلویزیون نیز مورد حمایت قرار می‌گیرند.

تنظیمات مربوط

  • کاهش نور پس‌زمینه، می‌تواند مشکل را، از طریق تیره‌تر کردن صفحه نمایش، بهبود بخشد.
  • ویژگی تاریکی موضعی تلویزیون نیز، می‌تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات محسوب شود.

سایر نکات

  • کلیه تلویزیون‌های ال ای دی، با مشکلات مربوط به یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش، مواجه‌اند.
  • هر قدر تلویزیون ال ای دی بزرگتر باشد، احتمال وقوع مشکلات مربوط به یکنواختی نیز بیش‌تر خواهد بود.
  • مشکلات مربوط به یکنواختی رنگ سیاه، با گذر زمان وخیم‌تر نمی‌شوند، مگر اینکه فشار زیادی بر پنل تلویزیون وارد شود (برای مثال، تغییر دمای ناگهانی و یا تغییر مکان تلویزیون، از مواردی هستند که منجر به این مشکلات می‌شوند.).
  • برخی اوقات، در صورتی که از لحظه مستقر کردن تلویزیون پس از باز کردن بسته‌بندی، مدتی سپری شود، برطرف کردن مشکلات مذکور نیز آسان‌تر خواهد شد. این راه حل، بخصوص زمانی که تلویزیون در حین حمل و نقل/جا‌به‌جایی به پهلو قرار داده شده باشد، بسیار مؤثر خواهد بود.

کلام آخر

یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش یک تلویزیون، به معنی میزان نمایش یکسان تصاویر سیاه در سراسر صفحه نمایش است. این ویژگی، زمانی که صحنه‌هایی تیره در اتاقی تاریک نمایش داده می‌شوند، مشخص‌تر می‌شود. اکثر افراد متوجه مشکلات یکنواختی رنگ سیاه، همچون مشکل چراغ‌قوه‌ای و درز نور ال ای دی نمی‌شوند. در صورت تشدید مشکلات مذکور، افراد بیش‌تر متوجه وجود اینگونه نقص‌ها خواهند شد. با این حال زمانی که میزان روشنایی اتاق به اندازه کافی باشد، نگرانی در خصوص این مشکلات بی‌معنی است. ما برای هر تلویزیون، تصویری سیاه‌ رنگ تهیه کردیم، تا وضعیت یکنواختی رنگ سیاه صفحه نمایش را مشخص سازیم. سپس، به محاسبه درجه رنگ‌های پیکسل‌ها پرداختیم و انحراف معیار یکنواختی صفحه نمایش تلویزیون را نیز تعیین نمودیم.

علاوه بر این، ممکن است بتوان مشکل چراغ‌قوه‌ای تلویزیون را (تا حدودی)، بوسیله محکم کردن پیچ‌های قاب تلویزیون، برطرف کرد. این راه حل، می‌تواند آثار قابل توجهی بر تصویر بر جای گذارد، بنابراین تمام جوانب احتیاط باید در این خصوص رعایت گردند. جهت رفع مشکل درز نور ال ای دی نیز، می‌توان نقاط دارای نقص را به آرامی با پارچه‌ای نرم مورد لمس قرار داد. این راه حل معمولا نتایج مطلوبی برای رفع ایراد مذکور، به دنبال داشته است.

256 کاراکتر باقی مانده