این نسبت، نسبت بین روشنایی روشن‌ترین درجه رنگ سفید و تیره‌ترین درجه رنگ مشکی است، که یک تلویزیون نمایش می‌دهد. نسبت‌های کنتراست بزرگتر، سبب نمایش بسیار واضح رنگ مشکی می‌شوند و تفاوت قابل توجهی را در کیفیت تصویر ایجاد می‌کنند. این مسئله، در نمایش تصاویر تاریک فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی بسیار حائر اهمیت است. با ماهمراه باشید

جهت بررسی کنتراست، میزان روشنایی رنگ سفید و رنگ مشکی بررسی می‌شوند. سپس، نسبت بین این دو محاسبه می‌شود. میزان روشنایی، معیاری جهت ارزیابی میزان نور (شدت نور) قابل مشاهده بر سطوح مختلف است، که با واحد کاندلا بر متر مربع مشخص می‌شود. هر قدر نور صفحه نمایش تلویزیون‌ها بیش‌تر باشد، میزان ویژگی روشنایی تلویزیون نیز در سطح بالاتری است.

ماهیت آزمون

بررسی تفاوت میزان روشنایی بین دو رنگ سفید و مشکی- این مسئله، اصلی‌ترین مؤلفه کیفیت تصویر به شمار، می‌رود

اهمیت آزمون

این آزمون در کلیه زمان‌ها، بخصوص هنگام مشاهده صحنه‌های تاریک، حائز اهمیت است

کنتراست اصلی

 75 درصد

کنتراست به همراه تاریکی موضعی

 25 درصد

دلیل اهمیت آزمون

نسبت کنتراست، شاخصی مناسب برای ارزیابی ظاهر یک تصویر است، چرا که با تیره شدن رنگ مشکی و روشن‌تر شدن رنگ سفید، کیفیت تصویر نیز بهبود می‌یابد. در هنگام نمایش فیلمی که فضای تیره‌ای دارد، مشاهده تصاویر به رنگ خاکستری کم‌رنگ، به جای رنگ مشکی، برای بیننده جالب نیست. روشنایی رنگ سفید اکثر تلویزیون‌ها، مشابه است. بنابراین، نسبت مذکور نشانگر میزان تیره بودن رنگ مشکی است و هر قدر مقادیر حاصل از این نسبت بالاتر باشند، رنگ‌های مشکی مورد نمایش نیز تیره‌تر هستند. لازم به ذکر است، مشاهده رنگ حاصل از کنتراستی مناسب، به صورت مشکی بسیار تیره و عمیقی، از فواید تماشای تلویزیون در فضایی تاریک است. در فضایی که میزان روشنایی آن مناسب باشد، ambient light منعکس شده، تفاوت مشخصی را که در نتیجه تیره‌تر شدن رنگ‌های مشکی، ایجاد می‌شود، کاهش می‌دهد.بنابراین، کنتراست‌های بسیار مطلوب، در نظر بیننده خیلی متفاوت به نظر نمی‌رسند. کنتراست‌های مناسب، در صحنه‌های تیره یا در صورت وجود سایه مشاهده می‌شوند. بنابراین، در هنگام تماشای فوتبال یا کارتونی مملو از رنگ‌های روشن، نمی‌توان نتیجه کنتراستی مناسب را مشاهده نمود.

آزمون‌های ما

کنتراست اصلی

نسبت کنتراست تلویزیون، نسبت بین رنگ‌های سفید و مشکی است و از جمله آزمون‌های بسیار با اهمیت نیز محسوب می‌شود. مقادیر بالاتر این نسبت، نشانگر عمیق بودن رنگ مشکی و مشاهده تصاویری مطلوب از صحنه‌های تیره به هنگام تماشای تلویزیون در اتاقی تاریک است.

ماهیت آزمون

نسبت میزان روشنایی رنگ سفید تقسیم بر رنگ‌های سیاه، که توسط آزمون الگوی شطرنج مانند، محاسبه می‌شود و میزان 100 کاندلا بر متر مربع رنگ سفید نیز، بعنوان هدف، در نظر گرفته شده است

اهمیت آزمون

به هنگام مشاهده صحنه‌های تیره رنگ در اتاقی تاریک

مقادیر مناسب

> 000/3

جهت بررسی میزان روشنایی رنگ‌های سفید و مشکی، از الگوی شطرنج‌مانندی، همانند تصویر زیر، استفاده می‌گردد.

سپس، تلویزیون کالیبره می‌شود تا میزان روشنایی رنگ سفید معادل 100 کاندلا بر متر مربع گردد. سپس، میزان روشنایی مربعی مشکی رنگ در همان تصویر، محاسبه می‌شود. پس از انجام محاسبات دو رنگ مذکور، می‌توان نسبت کنتراست را نیز محاسبه نمود. بدین ترتیب، نسبت مذکور، از تقسیم میزان روشنایی رنگ سفید بر رنگ مشکی، همانند رابطه زیر،حاصل می‌شود.

نسبت کنتراست = (روشنایی رنگ سفید) / (روشنایی رنگ مشکی)

از آنجایی که عبارت فوق، بصورت یک نسبت محاسبه شده است، دارای واحد اندازه‌گیری نمی‌باشد. در حقیقت، روند عادی بدین‌گونه است که اعداد بصورت 1X: نشان داده می‌شوند. در اینجا، X، نشانگر تعداد دفعاتی است که میزان روشنایی رنگ سفید از رنگ مشکی، بیش‌تر بوده است. برای مثال، نسبت کنتراستی بصورت 2.000.000:1، بدین معنی است که صفحه نمایش تلویزیون، رنگ سفیدی را منعکس می‌کند که دو میلیون بار، نسبت به رنگ مشکی، روشن‌تر است. هر قدر نسبت مذکور بالاتر باشد، رنگ‌های مشکی تیره‌تر و تصاویر نیز با کیفیت‌تر هستند.

کنتراست همراه با در نظر گرفتن ویژگی تاریکی موضعی

این حالت، مشابه ویژگی کنتراست اصلی است، ولی قابلیت تاریکی موضعی نیز در این وضعیت، در حداکثر میزان موجود، فعال می‌باشد. در این وضعیت نیز از الگوی شطرنج‌مانندی استفاده و روش مشابهی، همانند آزمون قبل، به کار گرفته می‌شود.

ماهیت آزمون

نسبت میزان روشنایی رنگ سفید تقسیم بر رنگ‌های سیاه، که توسط آزمون الگوی شطرنج مانند، محاسبه می‌شود و میزان 100 کاندلا بر متر مربع رنگ سفید نیز، بعنوان هدف، در نظر گرفته شده است. در این آزمون، قابلیت تاریکی موضعی نیز فعال است

اهمیت آزمون

به هنگام مشاهده صحنه‌های تیره رنگ در اتاقی تاریک

مقادیر مناسب

> 000/3

مقادیر تفاوت قابل توجه

500

سایر اطلاعات

تلویزیون‌های OLED در مقایسه با تلویزیون‌های ال سی دی

رنگ مشکی قابل مشاهده در تلویزیون‌های OLED، در مقایسه با تلویزیون‌های ال سی دی، از کیفیت بالاتری برخوردار است، چرا که در پنل‌های OLED، نور پس‌زمینه وجود ندارد و پیکسل‌ها را نور را منعکس می‌کنند. بنابراین، پیکسلی مشکی، کاملا تیره باقی می‌ماند. بنابراین، گفته می‌شود که میزان کنتراست تلویزیون‌های OLED، بی‌نهایت است. بدین معنی که، نمی‌توان میزان روشنایی رنگ سفید را بر میزان روشنایی رنگ مشکی، که معادل صفر است، تقسیم نمود.

چگونگی اکتساب بهترین نتایج

در مرحله اول، می‌توان از تنظیمات کالیبراسیون پیشنهادی ما (با در نظر گرفتن این فرض که تلویزیون شما، توسط ما مورد بررسی قرار گرفته است)، استفاده کرد. در نتیجه، کنتراست مناسب و پایه‌ای حاصل می‌شود، بدین معنی که دیگر نیاز به اعمال تنظیمات مربوط به افزایش کنتراست، نخواهد بود و جزئیات نقاط تاریک صفحه نیز از قلم نمی‌افتند. بطور مشخص، باید تنظیمات مربوط به "روشنایی" و "کنتراست"، کپی شوند.

اکثر تلویزیون‌ها، تنظیمات دیگری نیز دارند که بر کنتراست، اثرگذار است. برخی از این تنظیمات، در توضیحات زیر، بررسی شده‌اند و نظر ما نیز در خصوص بکارگیری آن‌ها ارائه شده است.

تنظیمات مربوط و سایر نکات

کنتراست: تنظیم این مورد، بر میزان کنتراست تلویزیون اثر می‌گذارد. فهرستی از تنظیمات توصیه شده و نظرات ما نیز تهیه شده است، ولی پیشنهاد می‌شود که کنتراست، در بیش‌ترین میزان ممکن، تنظیم شود. در شرایط خاص، ممکن است گاما نیز تحت تاثیر تنظیمات مذکور قرار گیرد و به جزئیات موجود در قسمت‌های روشن تصویر، توجه نشود.

ویژگی تاریکی موضعی: این ویژگی نور پس‌زمینه بخش‌های تاریک‌تر صقحه نمایش را، تیره می‌کند. همچنین، سبب تیره شدن کنتراست می‌شود. بنابراین، استفاده از این ویژگی در صورت وجود، توصیه می‌شود. علاوه بر این، بوسیله این قابلیت می‌توان نورهایی که در نواحی تیره‌تر تصویر، مشاهده می‌شوند را کاهش داد و در صورتی که این کار به خوبی انجام نشود، کل تصویر تیره می‌شود.

کنتراست دینامیک: این قابلیت، بوسیله نرم‌افزار، رنگ‌های مشکی را تیره‌تر می‌نماید، ولی متاسفانه، جزئیات تصویر را از بین می‌برد. بنابراین، استفاده از این ویژگی توصیه نمی‌شود.

فضای رنگی RGB کامل/ محدود: RGB کامل، جزئیات بیش‌تری در قسمت‌های سیاه‌ رنگ و سایه‌ها نشان می‌دهد، ولی در مقایسه با نوع محدود آن، تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، تنها بایستی از تطابق تنظیمات RGB تلویزیون و منبع مورد استفاده، اطمینان حاصل کرد.

گاما: گاما میزان تیرگی رنگ سیاه را کنترل نمی‌کند، ولی میزان جزئیات قابل مشاهده در قسمت‌های تیره تصاویر را تحت کنترل دارد. چنانچه نمایش جزئیات در تصاویر تیره‌تر با مشکل مواجه شود، می‌توان تنظیمات ناچیزی را در خصوص گاما اعمال کرد.

روشن‌تر کردن تصویر: این قابلیت، روشنایی بیش از اندازه تصاویر، را رفع می‌کند و بنابراین بر ظاهر کنتراست نیز اثرگذار است. بکارگیری این قابلیت برای محتویات اچ دی آر، توصیه می‌شود، ولی استفاده آن در اکثر ویدئوها پیشنهاد نمی‌شود.

سایر نکات

تنظیمات نور پس‌زمینه یا OLED، بر کنتراست اثرگذار نیست. بنابراین، این تنظیمات باید مطابق وضعیت دلخواه بیننده، تغییر یابند. در تلویزیون‌های ال ای دی، چنانچه تنظیمات پس‌زمینه مناسب باشد، رنگ‌های سیاه و سفید، به طور یکسانی، روشن‌تر یا تیره‌تر می‌شوند و نسبت روشن به تیره نیز مشخص می‌شود. در تلویزیون‌های OLED، رنگ‌های سیاه، کاملا سیاه است و سایر رنگ‌ها نیز روشن‌تر می‌شوند.

نتیجه‌گیری

نسبت کنتراست در یک تلویزیون، عمق رنگ سیاه را نشان می‌دهد و مقادیر بالاتر این نسبت، نشانگر عمق بیش‌تر رنگ سیاه است. بنابراین، هر قدر میزان نسبت مذکور بالاتر باشد، کیفیت تصویر نیز بهتر خواهد بود. این مسئله، یکی از مهم‌ترین اجزای کیفیت تصویر است. بنابراین، برای نمایش بهترین تصویر (بخصوص زمانی که فضای اتاق تاریک است)، باید تلویزیونی انتخاب کرد که از کنتراست بالایی برخوردار باشد. بهنگام آزمون مربوط به این نسبت، ما میزان روشنایی رنگ‌های سیاه و سفید را ارزیابی می‌کنیم و برای محاسبه نسبت مذکور، رقم مربوط به رنگ سفید، بر عدد متناظر با رنگ سیاه، تقسیم می‌شود.

روش‌های متفاوتی،جهت ارتقای کنتراست، وجود دارد. در گام اول، به تنظیمات پیشنهادی مربوط به تصویر می‌توان مراجعه کرد (که با گزارش مربوط، فهرست شده است)، چرا که بوسیله این تنظیمات می‌توان پایه مناسبی ایجاد کرد. سپس، تنظیماتی جزئی باید اعمال شوند، تا عمق رنگ سیاه بیش‌تر شود. لازم به ذکر است، ممکن است برخی از تنظیمات مذکور، آثار متفاوتی بر کیفیت تصویر بر جای گذارند.

256 کاراکتر باقی مانده