حجم رنگ تلویزیون، به معنی تنوع رنگ‌های قابل نمایش با میزان روشنایی‌های مختلف، توسط آن است. تلویزیون‌هایی که دارای حجم رنگ بالایی هستند، رنگ‌های بیشتری را، که مد نظر تولیدکننده است، نمایش می‌دهند و همچنین جزئیات بیشتری نیز میزان روشنایی‌های مختلف، قابل مشاهده است. برخلاف ویژگی محدوده رنگی، در قابلیت حجم رنگ تلویزیون، ایجاد دوباره رنگ‌های تیره و رنگ‌های روشن توسط تلویزیون، ارزیابی می‌شود.

ما به آزمون میزان حجم رنگ  مربوط به فضاهای رنگی DCI P3 و Rec 2020، که توسط تلویزیون پوشش داده می‌شود، می‌پردازیم. لازم به ذکر است، Rec به معنی ضبط است و Rec 709، یک ویژگی فرمت استاندارد در تلویزیون‌های با کیفیت بالاست، که صفحه نمایش عریض 16 به 9 دارند. همچنین DCI P3، فضای رنگی مورد استفاده برای پروژکتورهای حرفه ای دیجیتال است، که هم‌اکنون در صنایع فیلم‌سازی و سینما به کار می‌رود. علاوه بر این Rec 2020، فضای رنگی دارای بزرگترین استاندارد است و 76 درصد از طیف‌های مرئی را پوشش می‌دهد.

ماهیت آزمون

تعداد رنگ‌های قابل نمایش توسط تلویزیون در میزان روشنایی‌های متفاوت

دلیل اهمیت آزمون

محتویات اچ دی آر (شامل برخی ویدئوهای پخش زنده، دیسک‌های بلو ری اولترا اچ دی و بازی‌های اچ دی آر)

میزان پوشش فضای رنگی نرمال شده DCI P3

50 درصد

میزان پوشش فضای رنگی نرمال شده Rec 2020

50 درصد

دلیل اهمیت آزمون

هرقدر میزان حجم رنگ بیشتر باشد، فواید بیشتری برای محتویات اچ دی آر، بخصوص برخی ویدئوهای پخش زنده، دیسک‌های بلوری اولترا اچ دی و بازی‌های اچ دی آر، وجود دارد. موارد مذکور، تنها محتویاتی هستند که از منافع این قابلیت بهره‌مند می‌شوند.

آزمون مربوط به ارزیابی وسیع بودن محدوده رنگی، تنها در یک سطح روشنایی (یعنی فضای دو بعدی حجم رنگی) انجام می‌گرفت، در حالی که آزمون ارزیابی حجم رنگ‌های تلویزیون، به بررسی ایجاد دوباره رنگ‌ها در صحنه‌های تیره و روشن توسط تلویزیون، می‌پردازد.

اهمیت آزمون میزان حجم رنگی تلویزیون بدین جهت است که، اکثر تلویزیون‌ها تنها رنگ‌هایی بسیار اشباع شده و در بازه کوچکی از سطوح روشنایی را نمایش می‌دهند. در صورتی که یک تلویزیون، قادر به نمایش رنگ‌هایی مشخص در صحنه‌هایی بسیار تاریک یا روشن نباش، جزئیات قابل مشاهده از بین می‌روند.

در صورت وجود اشباع رنگ‌ها یا روشنایی، رنگ‌هایی که قابلیت تولید مجدد آن‌ها وجود ندارد، در فرآیند تنظیم جزییات تصاویر ویدئویی در هر بخش از هر فریم هر تصویر، که به نوع تلویزیون بستگی دارد، کاهش می‌یابند.

آزمون‌های ما

آزمون میزان پوشش فضای رنگی DCI P3

این آزمون، به ارزیابی میزان فضای رنگ‌بندی DCI P3 قابل پوشش در سطوح متفاوت روشنایی، در صورت اعمال تنظیمات مربوط به ایجاد میزان حداکثر روشنایی، می‌پردازد. از میان محدوده‌های رنگی وسیع جدید، فضای رنگی DCI P3، نزدیک‌ترین فضای رنگی قابل قابل نمایش در تلویزیون‌هاست و برای محتویات اچ دی آر نیز مناسب‌ترین به حساب می‌آید. فضای رنگی DCI P3، کاملا در فضای رنگ‌بندی REC 2020، قرار گرفته است و توسط Rec 2020 نیز قابل استفاده است.

ماهیت آزمون

میزان نمایش فضای رنگ‌بندی DCI P3، توسط تلویزیون در سطوح متفاوت روشنایی

دلیل اهمیت آزمون

محتویات اچ دی آر (شامل برخی ویدئوهای پخش زنده، دیسک‌های بلو ری اولترا اچ دی و بازی‌های اچ دی آر)

مقادیر مطلوب

 80 درصد

مقادیر تفاوت قابل توجه

 5 درصد

در این آزمون، از نوعی کابل اچ دی ام آی (که تصویری با کیفیت بالا از لوازم الکترونیکی مختلف، همچون تلفن همراه و یا رایانه، به تلویزیون انتقال می‌دهد)، HD fury Linker جهت استفاده از متاداده‌های اچ دی آر و قرار دادن آن‌ها در فضای رنگی Rec 2020، استفاده می‌شود. همچنین، از رنگ سنج مخصوصی در 62 محاسبه استفاده می‌شود، تا محدودیت‌ها مربوط به تلویزیون، مشخص گردند. از پنجره‌ای 2 درصدی نیز جهت شبیه‌سازی قسمتهای روشن اچ دی آر استفاده می‌شود و رنگ سفید خالصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا بیشترین میزان روشنایی تلویزیون، مشخص شود. همچنین، سطوح رنگ سیاه تصویر زیر نیز، همراه با حاشیه‌ای سفید، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سپس، به محاسبه 100 درصد رنگ‌های اشباع اولیه (رنگ‌های قرمز، سبز و آبی) و ثانویه (یعنی سبز‌آبی، سبز و آبی) در مراحلی با در نظر گرفتن سطوح متفاویت 10 درصدی، از 10 درصد تا 100 درصد، می‌پردازیم و در نتیجه، 60 محاسبه مربوط به رنگ ایجاد می‌شود.

روشنایی تلویزیون، دارای وضعیتی خطی نیست. ما از فضای رنگ‌بندی ICTCP برای افزایش دقت ارزیابی‌ها، تا میزان ممکن، استفاده می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص، به بخش "سایر اطلاعات"، که در ادامه آورده شده است، مراجعه شود.

تلویزیون‌های دارای روشنایی بیشتر، رنگ‌های روشن‌تری را نیز نمایش می‌دهند، اما ارزیابی این مسئله در بخش بررسی اوج روشنایی انجام شده است. جهت مستقل‌سازی تاثیر اوج روشنایی بر حجم رنگ‌های تلویزیون، به مقایسه حجم محاسبه شده تلویزیونی ایده‌آل با همان میزان روشنایی می‌پردازیم.

نتایج حاصله، بعنوان درصدی از حجم رنگ‌های فضای رنگی DCI P3 در فضای رنگ‌بندی ICtCP است، که توسط تلویزیونی با همان میزان روشنایی، ارائه می‌شود. در صورتی که میزان حجم رنگ محاسبه شده در حدود هدف تعیین شده، قرار نگیرد (بدین معنی که در مقایسه با تلویزیونی ایده‌آل، بیش از اندازه روشن و یا اشباع شده باشد)، در نتایج در نظر گرفته نمی‌شود.

میزان پوشش فضای رنگی 10.000 کاندلا بر متر مربع در مقایسه با فضای DCI P3

این آزمون به بررسی عملکرد فضای رنگی DCI P3 یک تلویزیون، در مقایسه با تلویزیونی با قابلیت 10.000 کاندلا بر متر مربع، می‌پردازد. برخلاف نتایج نرمال شده فضای رنگی DCI P3، نتایج این آزمون بشدت تحت تاثیر ویژگی اوج روشنایی تلویزیون قرار می‌گیرد. احتساب مجدد ویژگی اوج روشنایی، درهیچ نوع وزن‌دهی، عنوان نشده و تنها بعنوان یک رهنمود مطرح شده است.

ماهیت آزمون

میزان نمایش فضای رنگ‌بندی DCI P3، توسط تلویزیون در سطوح متفاوت روشنایی و در مقایسه با تلویزیون ایده‌آل 000/10 نیتی.

دلیل اهمیت آزمون

محتویات اچ دی آر (شامل برخی ویدئوهای پخش زنده، دیسک‌های بلو ری اولترا اچ دی و بازی‌های اچ دی آر)

میزان پوشش فضای رنگی نرمال شده Rec 2020

این آزمون به ارزیابی میزان فضای رنگ‌بندی Rec 2020 بزرگتری می‌پردازد، که توسط تلویزیون در سطوح مختلف روشنایی، قابل مشاهده است. در این آزمون نیز روش مشابهی با آزمون فضای رنگی DCI P3، که در بالا تشریح شده است، بکار گرفته شد، ولی این بار رنگ‌های اولیه و ثانویه در نظر گرفته می‌شوند.

در حال حاضر،هیچ تلویزیونی قادر به نمایش حجم رنگ‌های فضای رنگیRec 2020 ، نمی‌باشد.

ماهیت آزمون

میزان نمایش فضای رنگ‌بندی Rec 2020، توسط تلویزیون در سطوح متفاوت روشنایی

دلیل اهمیت آزمون

محتویات اچ دی آر (شامل برخی ویدئوهای پخش زنده، دیسک‌های بلو ری اولترا اچ دی و بازی‌های اچ دی آر)

مقادیر مطلوب

 80 درصد

مقادیر تفاوت قابل توجه

 5 درصد

 

نتایج این آزمون، بصورت درصدی از میزان حجم رنگ‌های فضای رنگی Rec 2020 محاسبه می‌شود، که توسط تلویزیونی ایده‌آل، در سطوح متفاوت روشنایی، اندازه‌گیری شده است.

میزان پوشش فضای رنگی Rec 2020 در مقایسه با تلویزیونی با قابلیت 10.000 کاندلا بر متر مربع

این آزمون، به ارزیابی عملکرد فضای رنگی Rec 2020 تلویزیونی، در مقایسه با تلویزیون ایده‌آل 10.000 کاندلا بر متر مربع، می‌پردازد. برخلاف نتایج نرمال شده فضای رنگی Rec 2020، این آزمون بشدت تحت تاثیر ویژگی اوج روشنایی تلویزیون قرار می‌گیرد. شمارش دوباره میزان اوج روشنایی، درهیچ نوع وزن‌دهی، عنوان نشده و تنها بعنوان یک رهنمود مطرح شده است.

ماهیت آزمون

میزان نمایش فضای رنگ‌بندی DCI P3، توسط تلویزیون در سطوح متفاوت روشنایی، در مقایسه با تلویزیون ایده‌آل 000/10 نیتی

دلیل اهمیت آزمون

محتویات اچ دی آر (شامل برخی ویدئوهای پخش زنده، دیسک‌های بلو ری اولترا اچ دی و بازی‌های اچ دی آر)

سایر اطلاعات

فضای رنگ‌بندی ICTCP

در صورتی که بخواهیم ارزیابی میزان حجم رنگ تلویزیون، حائز اهمیت باشد، باید نحوه دید رنگ‌ها را در نظر بیننده و در سطوح متفاوت روشنایی در نظر بگیریم. چشمان بیننده، نسبت به کوچکترین تغییرات روشنایی نوری اندک ، در مقایسه با نوری درخشان، حساس‌تر است. بنابراین، با وجود اینکه ممکن است تغییرات محاسبه شده روشنایی، یکسان باشد، منبع نور درخشان‌تری که میزان تفاوت قابل تشخیص آن کمتر است، تاثیر کمتری نیز بر جای می‌گذارد.

ICTCP، فضای رنگ‌بندی طراحی شده برای محتویات اچ دی آر است و نحوه نگاه بینندگان را شبیه‌سازی می‌کند. در نتیجه، بصورت قابل مشخصی یکنواخت است.

نحوه اکتساب بهترین نتایج

در تلویزیون‌هایی دارای قابلیت محدوده وسیع فضای رنگی، ویژگی مذکور به محض تشخیص محتویات قابل نمایش، بصورت خودکار فعال‌سازی می‌شود.

بهترین تنظیمات قابل اعمال برای این ویژگی، دقیقا مشابه تنظیمات پیشنهادی مخصوص محتویات اچ دی آر است.

همچنین لازم است، میزان نور پس‌زمینه در بیشترین حد ممکن تنظیم شود. بدین وسیله، می‌توان از ایجاد نقاط و رنگ‌های روشن استفاده کرد.

همینطور، بایستی گزینه مربوط به تاریکی موضعی، در صورت وجود، فعال شود. کاهش میزان شدت نور در برخی قسمت‌های پس‌زمینه صفحه نمایش، بازه وسیعی از رنگ‌ها را در صحنه‌های تیره ایجاد می‌کند.

تنظیمات مربوط

در برخی تلویزیون‌‌ها، گزینه مربوط به فضای رنگ‌بندی، این فضا را در تلویزیون تنظیم می‌کند. این تنظیمات باید در خصوص محتوای و تلویزیون، بصورت مشابهی اعمال شود. بنابراین، این گزینه برای محتویات اچ دی آر، همیشه باید در حالت خودکار تنظیم گردد. در تلویزیون‌های ال جی، گزینه مربوط به "محدوده رنگی"، بصورت متفاوتی عمل می‌کند و فرآیند تنظیم جزییات تصاویر ویدئویی در هر بخش از هر فریم هر تصویر قابل مشاهده در صفحه نمایش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی نیز باید در حالت "نرمال" تنظیم شود، تا از رخداد اشباع رنگ‌ها جلوگیری گردد.

سایر نکات

هیچ تلویزیونی قادر به نمایش کلیه فضای رنگ‌بندی Rec 2020 یا DCI P3، نیست. در نتیجه، تلویزیون‌ها بایستی رنگ‌ها را تجمیع نمانید، که خارج از حدود قابلیت‌های آن‌هاست و یا اینکه باید رنگ‌ها را فشره نمایند، تا بتوانند آن‌‌ها را با در حدود صفحه نمایش، قرار دهند. همچنین، می‌توان از ترکیب این دو روش نیز در فرآیند تنظیم جزییات تصاویر ویدئویی در هر بخش از هر فریم هر تصویر قابل مشاهده در صفحه نمایش، استفاده نمود. هیچ استانداردی جهت کالیبراسیون این فضاهای رنگی وسیع‌تر وجود ندارد، چرا که رهنمودی در این خصوص برای صفحه نمایش و یا نحوه اجرای فرآیند تنظیم جزییات تصاویر ویدئویی در هر بخش از هر فریم هر تصویر قابل مشاهده در صفحه نمایش، وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

میزان حجم رنگ قابل پوشش توسط یک تلویزیون، به معنی تعداد رنگ‌های قابل نمایش در سطوحی از روشنایی‌های متفاوت است. هر قدر این میزان بیشتر باشد، سطوح رنگ‌های اشباع شده قابل تهیه نیز بیشتر خواهد بود. مقادیر بالای میزان حجم رنگ، برای محتویات اچ دی آر، بسیار مناسب است و در نتیجه، تصویری با کیفیت‌تر نیز حاصل می‌شود. برای محتویات اس دی آر، همچون دی وی دی‌ها یا کابل‌ها، اهمیت ویژگی میزان حجم رنگ کمتر است، چرا که محتویات مذکور جهت استفاده از این فضاهای رنگ‌بندی وسیع، طراحی نشده‌اند. در این آزمون، ما به ارزیابی میزان قابلیت تلویزیون در نمایش فضاهای رنگی DCI P3 و Rec 2020، پرداختیم. برخلاف آزمون مربوط به ویژگی محدوده رنگی، این آزمون کیفیت عملکرد تلویزیون را بهنگام نمایش صحنه‌های تیره و روشن، می‌سنجد.

256 کاراکتر باقی مانده