انعکاس، به میزان روشنایی موجود در صفحه نمایش تلویزیون، در صورت وجود منابع دیگر روشنایی در اتاق، مربوط می‌شود. در برخی تلویزیون‌ها، ته رنگ زردی، بهنگام درخشش نور مشاهده می‌شود و در سایر تلویزیون‌ها، اجسام منعکس شده در صفحه نمایش، کاملا مشخص هستند. در صورتی که به تماشای تلویزیون، در اتاقی با میزان روشنایی کافی بپردازید، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟

در صورتی که به تماشای تلویزیون، در اتاقی با میزان روشنایی کافی بپردازید، باید تلویزیونی خریداری کنید که انعکاس‌ها را با ظاهری مناسب تنظیمات تلویزیون شما، نمایش دهد.

برای این آزمون، دو عکس تهیه می‌شود. در یکی از عکس‌ها، میزان نور منعکس شده، متوسط است و در دیگری، این میزان بسیار زیاد است. همچنین، ما میزان نور منعکس شده توسط تلویزیون را بصورت درصد روشنایی منبع نور اندازه‌گیری می‌کنیم و نوع صفحه نمایش مورد استفاده در تلویزیون را مشخص می‌کنیم.

ماهیت این آزمون

میزان نور منعکس شده توسط تلویزیون

دلیل اهمیت این آزمون

تماشای تلویزیون در فضای اتاقی بسیار روشن.

مؤلفه‌های امتیازدهی

بصورت ذاتی مشخص می‌شوند

دلیل اهمیت این آزمون

در صورتی که تلویزیون شما در اتاق پذیرایی قرار دارد، ممکن است نور، در طول روز، آزاردهنده به نظر رسد. نور تابیده شده در زاویه دید شما، کنتراست محتویات قابل مشاهده در صفحه نمایش را کاهش می‌دهد و در صورتی که نور مستقیما به صفحه نمایش تابیده شود، مشاهده تصویر با وجود انعکاس، مشکل خواهد بود.

اگر میزان روشنایی اتاق کافی باشد و یا نور خورشید تابیده شود، نحوه مشاهده انعکاس‌ها در تلویزیون، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در نظر داشته باشید که، کلیه تلویزیون‌ها میزان نور مشخصی را منعکس می‌کنند، بنابراین نمی‌توان بطور کامل از بروز این مسئله، بهنگام تماشای تلویزیون در اتاقی روشن، جلوگیری کرد. لازم به ذکر است، در اتاق‌های روشن، میزان نور منعکس شده، تنها نکته مهم نیست، بلکه باید به قابلیت پس‌زمینه تلویزیون نیز، از این جهت که تا چه میزان می‌تواند روشن شود، توجه نماییم.

آزمون‌های ما

عکس‌

اولین عکس ما، میزان انعکاس‌های قابل مشاهده را، توسط منابع نور موجود، نشان می‌دهد. میزان درخشش این منابع نور، در سطح متوسط است. در تلویزیون‌های مورد آزمون، تنظیمات کالیبراسیون موجود در این عکس، استفاده شده است. در حقیقت، این تنظیمات برای فضای اتاقی تاریک، در نظر گرفته شده‌اند. در صورتی که به تماشای تلویزیون در اتاقی تاریک بپردازید، که برخی مواقع یا حتی اکثر اوقات، در مقابل آن میزان نور اندکی موجود باشد، این آزمون برای شما بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

در این آزمون، تصویر سمت چپ، نمایش داده می‌شود و لامپی را در سمت مخالف صفحه نمایش، روشن می‌کنیم و بعد عکسی تهیه می‌کنیم. نور پس‌زمینه بگونه‌ای تنظیم شده است که رنگ سفید به میزان 100 کاندلا بر متر مربع نمایش، پخش شود. این وضعیت، برای فضای اتاق‌هایی تاریک‌تر مناسب است. درجه حرارت رنگ هر دو نور، معادل 6500k، می‌باشد. میزان قدرت یکی از آن‌ها برابر 40 وات و دیگری مساوی 60 وات ، است.

عکس (روشن)

عکس دوم ، این بار با منبع نور درخشان‌تری، که در سمت مخالف تلویزیون قرار گرفته است، تهیه می‌شود. این آزمون، نوع انعکاس‌های موجود در فضای اتاقی روشن را، با پنجره‌ای که در تلویزیون می‌درخشد، شبیه‌سازی می‌کند. در صورتی که به وجود این مسئله در تنظیمات فعلی خود اهمیت می‌دهید، باید به این آزمون توجه نمایید.

در این آزمون، تصویر سمت چپ، نمایش داده می‌شود و چند لامپ را در سمت مقابل صفحه نمایش، روشن می‌کنیم (دو عدد از لامپ‌ها، مربوط به آزمون عکس اول است و از یک سافت باکس نیز استفاده می‌شود.). سپس، عکسی تهیه می‌کنیم. از آنجایی که نورها بسیار روشن هستند، نور پس‌زمینه را بر بیشترین میزان ممکن تنظیم می‌کنیم. بدین ترتیب، جزئیات موجود از بین نمی‌روند. درجه حرارت رنگ سافت باکس  معادل 5500k، می‌باشد.

انعکاس

نتایج آزمون مربوط به انعکاس‌ها، میزان حقیقی نور منعکس شده توسط تلویزیون را نمایش می‌دهد. بدین ترتیب، می‌توان تلویزیون‌ها را بر اساس میزان نور منعکس شده، طبقه‌بندی نمود. این امر برای اکثر افراد، به اندازه امتیاز تعیین شده توسط ما، مفید نیست. امتیاز ما نیز به بررسی ظاهر حقیقی انعکاس‌های موجود می‌پردازد.

ماهیت این آزمون

نسبت نور نقطه ای منعکس شده توسط تلویزیون

دلیل اهمیت این آزمون

نور نقطه ای موجود در اتاق

مقادیر مطلوب

< 1 درصد

مقادیر تفاوت قابل توجه

5/0 درصد

 

برای ارزیابی میزان نور منعکس شده، تلویزیون را خاموش می‌کنیم و نوری در صفحه نمایش می‌تابانیم. سپس، از یک درخشش سنج استفاده می‌کنیم، تا میزان روشنایی منبع نور و میزان درخشش انعکاس‌های موجود در صفحه نمایش را اندازه‌گیری کنیم. سپس، میزان درخشش انعکاس، بصورت درصدی از میزان روشنایی منبع نور، ثبت می‌شود.

آزمون نوع صفحه نمایش

این آزمون نوع صفحه نمایش را مشخص می کند. صفحه نمایش های براق، نور کمتری منعکس می‌کنند، ولی میزان این انعکاس مشخص است. انعکاس‌های موجود در صفحه نمایش‌های شبه براق، از قابلیت‌های بهتری برخوردارند، ولی کمی ناواضح دیده می‌شوند. ممکن است صفحه نمایشی در مقایسه با صفحه نمایش دیگری، مطابق نیازهای بیننده، مناسب تر باشد. استفاده از صفحه نمایش های براق، در صورتی پیشنهاد می‌شود که منبع نور نقطه ای، در اطراف تلویزیون موجود باشد و درخشش آن مستقیما به سمت صفحه نمایش تلویزیون منعکس شده باشد.

در حقیقت، دو راه برای شناسایی این امر وجود دارد. در راه اول، می‌توان بر اساس میزان نور منعکس شده، اظهار نظر نمود. در صورتی که انعکاس تلویزیونی کمتر از یک درصد میزان روشنایی نور لامپ‌ها باشد، تلویزیون دارای یک صفحه نمایش براق است. مقادیر بالای 1 درصد، نشانگر صفحه نمایش نیمه براق می‌باشد.

در راه دوم، به ظاهر انعکاس‌ها توجه می شود. صفحه نمایش های براق از انعکاس‌هایی واضح برخوردارند، در حالی که انعکاس‌های موجود در صفحه نمایش‌های نیمه براق ، کمی ناواضح تر است.

ماهیت این آزمون

نوع پوشش صفحه نمایش

دلیل اهمیت این آزمون

اجسام روشن موجود در مسیر انعکاس (برای مثال، در سمت مقابل تلویزیون)

مقادیر مطلوب

ظاهر صفحه نمایش براق در صورت وجود نور نقطه ای مناسب است، ولی برای انعکاس‌های مستقیم مطلوب نیست.

 

امتیازدهی

امتیاز مربوط به انعکاس‌، مطابق یافته های مربوط به انعکاس‌های یک تلویزیون است. ما میزان نور منعکس شده را (بر اساس نتایج آزمون انعکاس)، به همراه ظاهر انعکاس‌های موجود در صفحه نمایش، در نظر می‌گیریم. از آنجایی که عوامل زیادی بر نوع انعکاسی که برای بیننده مناسب است، تاثیر دارند و مقایسه همه آن‌ها نیز دشوار می‌باشد، تصمیم گرفتیم این امتیاز به صورت ذاتی تعلق گیرد. از آنجایی که این مسئله به تجربیات افراد در خصوص هر تلویزیون بستگی دارد، این ارزیابی، مهم‌ترین آزمون مربوط به انعکاس‌ها، تلقی می‌شود.

مسائلی مثل از بین رفتن رنگ بهنگام درخشش نور در صفحه نمایش، هاله‌های موجود در اطراف نور، تابش بیش از حد و انعکاس مشخص اجسام در صفحه نمایش، بعنوان نکاتی منفی محسوب می‌شوند و بر امتیازدهی ما اثرگذارند.

سایر اطلاعات

انعکاس‌ها و کیفیت تصویر

نور منعکس شده، ظاهر نور ایجاد شده توسط تلویزیون را تغییر می‌دهد. بدین ترتیب، نحوه مشاهده رنگ‌ها نیز تغییر می‌یابد و برخی جزئیات از بین می‌رود.

بعنوان یک قانون، هر قدر میزان نور موجود در اتاق بیشتر باشد، نور پس‌زمینه تلویزیون بایستی روش‌تر شود. بدین ترتیب، تلویزیون می‌تواند رنگ‌های مورد نظر را حفظ کند و برای بیننده تجربه مشاهده جزئیات موجود را فراهم آورد.

صفحه نمایش‌های براق، مات و کنتراست

صفحه نمایش های براق ، بطور کلی میزان نور کمتری، در مقایسه با اغلب صفحه نمایش ها، منعکس می‌کند. از آنجایی که در نتیجه این امر، میزان نور کمتری منعکس می‌شود، رنگ‌های سیاه موجود در تصویر، در مقایسه با تلویزیون‌هایی که دارای صفحه نمایش های نیمه براق هستند، تیره‌تر دیده می‌شوند.  کنتراست، یکی از مهمترین مولفه‌های کیفیت تصویر است. بنابراین می‌توان گفت، صفحه نمایش های نیمه براق ، بهترین کیفیت تصویر را، در مقایسه با سایر صفحه نمایش ها، ارائه می‌دهد.

در حقیقت، بدین دلیل، از صفحه نمایش‌های مات کمتر استفاده می‌شود. میزان عمق قابل مشاهده رنگ‌های سیاه، در صفحه نمایش‌های مات به صورت مناسبی مشاهده نمی‌شود. بنابراین، نمایش عکس تهیه شده در صفحه نمایش‌های براق یا نیمه براق، به خوبی امکان‌پذیر نیست.

چگونگی اکتساب بهترین نتایج

بهترین راه جهت کاهش کیفیت ظاهر انعکاس‌های موجود در صفحه نمایش تلویزیون، قرار دادن دستگاه در محلی است، که تابش مستقیم نور به سمت صفحه نمایش وجود نداشته باشد. همچنین، بایستی تنظیمات میزان روشنایی موجود (نور پس‌زمینه یا نور تلویزیون‌های OLED) را به سطحی رساند، که در فضای اتاق دارای بهترین ظاهر ممکن باشد.

تنظیمات مربوط

نور پس‌زمینه/ نور OLED: این مورد، میزان روشنایی صفحه نمایش تلویزیون را کنترل می‌کند. اگر تلویزیونی می‌خواهید که ظاهر مناسبی در اتاقی روشن داشته باشد، لازم است میزان روشنایی نور پس‌زمینه آن بسیار بالا باشد.

اوج روشنایی: برخی تلویزیون‌های مدل بالاتر، از قابلیتی برخوردارند، که به کمک آن، میزان روشنایی سایه روشن های موجود را بیش از اندازه نشان می‌دهند. این قابلیت، در نمایش محتوای اچ دی آر، بسیار حائز اهمیت است.

سایر نکات

صفحه نمایش های براق، بطور کلی میزان روشنایی کمتری منعکس می‌کنند، ولی از آنجایی که انعکاس‌ها واضح‌تر به نظر خواهند رسید، استفاده از آن‌ها در صورت وجود منبع نوری که مستقیما در سمت مقابل تلویزیون قرار گرفته است، مناسب نیست. در این حالت، خطوط خارجی انعکاس‌ها، نامناسب به نظر می‌رسند. در صورتی که می‌خواهید میزان نور نقطه ای، کاهش یابد، صفحه نمایشی براق تهیه نمایید و اگر منبع نوری در سمت مقابل تلویزیون قرار گرفته است، یک صفحه نمایش نیمه براق مناسب خواهد بود.

با وجود اینکه صفحه نمایش‌های مات بسیار رایج بوده‌اند، چند سالی است که دیگر کاربردی ندارند. بزرگترین مشکل آن‌ها، کاهش کیفیت تصویر و میزان وضوح، بصورت قابل توجهی، بوده است. این نوع صفحه نمایش‌ها، برای کاهش میزان انعکاس‌ها، نور تابیده شده در صفحه نمایش را پخش می‌کنند. همچنین  در این حالت، نور تابیده شده از صفحه نمایش نیز پخش می‌شود. بنابراین، تصویر موجود تار می‌شود. صفحه نمایش‌های مات، به میزان بیشتری نورهای نقطه ای را منعکس می‌کنند. در صورتی که واقعا صفحه نمایش ماتی می‌خواهید، تهیه فیلتری بصورت آنلاین و استفاده از آن در تلویزیون غیرممکن است.

کلیه تلویزیون‌های مدل بالا، از صفحه نمایش‌های براق استفاده می‌کنند. چرا که، این نوع صفحه نمایش‌ها، میزان نور منعکس شده را بطور کلی کاهش می‌دهن و مزایای بسیاری در خصوص کنتراست و کیفیت تصویر به همراه دارند. متاسفانه، در صورتی که واقعا مایل به استفاده از نیمه براق هستید، تلویزیون های مدل بالا گزینه مناسبی نیستند.

نتیجه‌گیری

نور منعکس شده از صفحه نمایش تلویزیون می‌تواند آزاردهنده باشد و یا حتی کیفیت تصویر را نامناسب جلوه دهد. عملکرد برخی تلویزیون‌ها در این خصوص بهتر است و اهمیت تهیه چنین دستگاهی، برای افرادی که به تماشای تلویزین در اتاقی روشن می‌پردازند، بیشتر است. عکسی از هر تلویزیون، بهنگام انعکاس میزان روشنایی متوسط و زیاد، تهیه می‌شود. همچنین، میزان نور منعکس شده توسط صفحه نمایش‌ها اندازه‌گیری می‌شود و نوع صفحه نمایش استفاده شده در صفحه نمایش بررسی می‌گردد.

در صورتی که در اتاقی با میزان روشنایی کافی به تماشای تلویزیون می‌پردازید، بایستی تلویزیونی خریداری نمایید که از میزان روشنایی مناسبی برخوردار باشد. همچنین، بایستی تلویزیونی انتخاب کنید که دارای بهترین صفحه نمایش، متناسب با محل قرارگیری تلویزیون شما باشد. در خصوص تلویزیونی که مستقیما در سمت مقابل یک منبع نور قرار دارد، بایستی از یک صفحه نمایش نیمه براق استفاده کرد، چرا که این صفحه نمایش‌ها، انعکاس‌های موجود را به خوبی مشخص نمی‌کنند. در فضاهایی که میزان نور نقطه ای قابل توجه است، بایستی صفحه نمایشی براق تهیه کرد. چرا که، این نوع صفحه نمایش، انعکاس نور کمتری را باز‌می‌گرداند (ولی عملکرد مناسبی در خصوص انعکاس‌های مستقیم، ندارند.). متاسفانه، صفحه نمایش‌های مات، دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بنابراین، اگر مایل به استفاده از چنین صفحه نمایشی هستید، بایستی فیلتر جداگانه‌ای تهیه نمایید.

256 کاراکتر باقی مانده