دقت رنگ تلویزیون، به معنی قابلیت نمایش دقیق انواع مختلف و طیف‌های متنوع رنگ خاکستری در تلویزیون است، که با صدور علامتی از مبدا، باید مشاهده شود. این قابلیت، در نگاه بیننده تلویزیون، به معنای نمایش دقیق رنگ قرمز مربوط به شیءیی قرمز رنگ است. در حقیقت چنانچه رنگ شیءیی قرمز باشد، بیننده نباید این رنگ را بصورت نارنجی-قرمز مشاهده کند. میزان دقت رنگ یک تلویزیون، بر کلیه تصاویری که نمایش داده می‌شود، اثرگذار است.برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید

در بررسی این میزان دقت، ما به محاسبه دقت رنگ بالانس سفیدی، رنگ  و گاما می‌پردازیم. این روند را یک بار با تنظیمات بخصوصی، انجام می‌دهیم و سپس مجددا آن را پس از تکمیل فرآیند کالیبراسیون رنگ، تکرار می‌نماییم. بدین ترتیب، عملکرد تلویزیون، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است، فرآیند کالیبراسیون رنگ بسیار هزینه‌بر است. همینطور در این فرآیند، نمی‌توان تنها با رعایت تنظیمات مربوط، عملکرد تلویزیون را به سطحی قابل توجه ارتقا داد. بنابراین، اکثر افراد علاقه‌ای به این فرآیند، ندارند.

دلیل اهمیت

افراد، به راحتی قادر به تشخیص سطوح متفاوت عدم دقت رنگ هستند. برای مقایسه تلویزیون در نتایج حاصل از ارزیابی‌های صورت گرفته مطابق روند فوق، به جدول زیر مراجعه شود، که مفهوم امتیازهای مختلف را در شرایط واقعی نشان می‌دهد.

قابل تشخیص برای همه افراد

قابل تشخیص برای افراد علاقمند

قابل تشخیص برای افراد حرفه‌ای

نقایص غیرقابل تشخیص

 

5+

5-3

3-1

1>

دقت رنگ بالانس سفیدی

5+

5-3

3-1

1>

دقت رنگ مربوط به رنگ‌ها

2/0+

2/0

1/0

05/0

تفاوت گاما

 

میزان دقت رنگ‌ها، بر نمایش کلیه محتواهای تلویزیون اثرگذار است. بنابراین، این ویژگی، یکی از مولفه‌های اصلی کیفیت تصویر به شمار می‌رود.

در ارزیابی‌ها، دو نوع میزان دقت مختلف، یعنی مقدار حاصله قبل و بعد از کالیبراسیون ، ثبت شده است. با این حال بعلت اینکه اکثر افراد به فرآیند کالیبراسیون رنگ تلویزیون خود، اهمیتی نمی‌دهند، مقدار دقت حاصله قبل از انجام این فرآیند، بعنوان پارامتر مورد استفاده جهت مقایسه میزان دقت رنگ تلویزیون‌ها، انتخاب می‌شود.

همچنین شایان ذکر است که در اکثر تلویزیون‌ها، مقدار حاصله قبل از فرآیند کالیبراسیون، بعنوان عدد محاسبه شده پس از این فرآیند نیز در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که رقم حاصله پس از فرآیند کالیبراسیون، حائز اهمیت نمی‌باشد.

آزمون‌های ما

قبل از فرآیند کالیبراسیون

قبل از این فرآیند، تلویزیون‌ها، جهت بررسی کیفیت تصاویر نمایش داده شده، با اعمال تغییراتی اندک در تنظیمات مربوطه، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در صورت عدم نیاز به اجرای کامل این فرآیند، نتیجه حاصل از این ارزیابی، دارای اهمیت چندانی نخواهد بود. با وجود اینکه نتایج ارزیابی میزان دقت رنگ‌ها، قبل از انجام فرآیند کالیبراسیون، اهمیت چندانی ندارند، توجه به این مسئله، تفاوتی اساسی را در پی خواهد داشت.

امتیاز کلی محاسبه شده، نشانگر امتیازی است که به تلویزیون برای مواردی همچون دقت رنگ بالانس سفیدی، دقت رنگ مربوط به رنگ‌ها، و گاما، در مرحله قبل از فرآیند کالیبراسیون ، تعلق می‌گیرد. البته این فرآیند، دقیقا در زمانی که تلویزیون از بسته‌بندی خارج شده است، انجام نمی‌شود. قبل از ارزیابی میزان دقت رنگ صفحه نمایش تلویزیون، تنظیمات زیر باید در نظر گرفته شود، تا رنگ‌های صفحه نمایش، در مقایسه با تنظیمات پیش‌فرض تلویزیون، دقیق‌تر شوند.

تعویض انواع حالت‌های موجود برای تصاویر

انتخاب هر کدام از انواع مختلف حالت‌های موجود برای تصاویر، سبب نمایش متفاوت رنگ‌ها می‌شود. بنابراین، باید از انتخاب بهترین حالت، اطمینان حاصل کرد، تا هدف فرآیند کالیبراسیون، تحقق یابد. بطور کلی، بهترین حالت موجود برای نمایش رنگ‌هایی طبیعی، انتخاب حالت "سفارشی" یا "فیلم" است.

می‌توان، طیف‌‌های گرم‌تر رنگ را در حالت "فیلم" یا "سفارشی"، انتخاب کرد.

تنظیم نور پس‌زمینه

تنظیمات مربوط باید بگونه‌ای انجام شوند، که پس‌زمینه سفید، نور را با میزان درخشندگی 100 کاندلا بر متر مربع منعکس کند. این وضعیت، برای اتاق‌هایی با فضای تاریک‌تر مناسب است.

ماهیت آزمون انجام شده پیش از فرآیند کالیبراسیون: این آزمون، میزان دقت رنگ صفحه نمایش تلویزیون را قبل از تکمیل فرآیند مذکور نشان می‌دهد. در این آزمون، فقط وضعیت عکس و میزان نور پس‌زمینه، تغییر کرده بودند.

اهمیت آزمون انجام شده پیش از فرآیند کالیبراسیون: نتایج حاصل از این آزمون، در محتوای صفحه نمایش تمام تلویزیون‌هایی که فرآیند کالیبراسیون آن‌ها انجام نشده است، مشخص می‌باشد. بنابراین، اکثر افراد نیازمند انجام این آزمون هستند.

 مولفه‌های امتیازدهی:

50 درصد مربوط به دقت رنگ بالانس سفیدی

50 درصد مربوط به دقت رنگ رنگ‌ها

پس از انجام فرآیند کالیبراسیون

ارزیابی انجام شده پس از فرآیند کالیبراسیون، امتیازی کلی است که کیفیت تصویر نمایش داده شده را پس از انجام فرآیند مذکور، نشان می‌دهد.این امتیاز، نشانگر وضعیتی است که بعد از تکمیل کالیبراسیون، در صفحه نمایش تلویزیون قابل مشاهده می‌شود. البته، این امتیازات بطور قابل توجهی حائز اهمیت نیستند، چرا که میزان دقت رنگ‌های صفحه نمایش، پس از اتمام فرآیند مذکور، افزایش می‌یابد. امتیاز حاصله پس از انجام فرآیند کالیبراسیون، مبتنی بر ارزیابی کلی امتیازهایی است که برای دقت رنگ بالانس سفیدی، رنگ‌ها و گاما، بعد از تکمیل فرآیند مذکور، ثبت شده است.

فرآیند کالیبراسیون، در زیر شرح داده شده است.

پس از تکمیل تجزیه و تحلیل‌های لازم قبل از انجام این فرآیند، در تنظیمات پس‌زمینه سفید تلویزیون، تغییراتی اعمال می‌کنیم، تا میزان دقت را افزایش دهیم. در صورتی که گزینه انتخابی "2 واحد" موجود باشد، قبل از انتخاب گزینه‌هایی همچون "10 واحد" و "20 واحد"، تغییرات را با توجه به گزینه "2 واحد" اعمال می‌کنیم. در طی این فرآیند، گاما مستقیما تحت تاثیر تغییرات مذکور قرار می‌گیرد و بنابراین، تنظیمات گاما نیز باید هم زمان با سایر مراحل انجام گیرد.

زمانی که فرآیند کالیبراسیون تنظیمات بالانس سفیدی تلویزیون تکمیل شود، میزان دقت رنگ مربوط به رنگ‌ها را با توجه به تصحیح وضعیت رنگ‌های قرمز، سبز، آبی، زرد، ارغوانی و سبز‌آبی، تنظیم می‌نماییم.

پس از تنظیم دقت رنگ بالانس سفیدی و رنگ‌ها، با نمایش یک گرادینت (تصویری شامل طیف رنگ‌های مختلف که بصورت شیب‌دار کنار هم قرار گرفته‌اند)، از مشکل ظهور غیریکنواخت نوارهای رنگی در یک تصویر و یا سایر موارد نامطلوب، پیش‌گیری می‌نماییم.

 ماهیت آزمون انجام شده پس از فرآیند کالیبراسیون: این آزمون، میزان دقت رنگ صفحه نمایش تلویزیون را پس از تکمیل فرایند مذکور نشان می‌دهد. در این آزمون، از طیف‌سنج نور یا اسپکتروفتومتر استفاده می‌شود.

اهمیت آزمون انجام شده پس از فرآیند کالیبراسیون: نتایج حاصل از این آزمون، در محتوای صفحه نمایش تمام تلویزیون‌هایی که فرآیند کالیبراسیون آن‌ها با دقت بسیار بالایی انجام شده‌ است، مشخص می‌شود. ممکن است نتایج این آزمون، در سطح قابل توجهی با اهمیت تلقی نشود، چرا که فرآیند مذکور در اکثر تلویزیون‌ها، با صرف زمان کافی، بصورت مطلوبی انجام می‌گردد.

مولفه‌های امتیازدهی:

50 درصد مربوط به دقت رنگ بالانس سفیدی

50 درصد مربوط به دقت رنگ رنگ‌ها

دقت رنگ بالانس سفیدی

این مفهوم، میزان دقت تلویزیون را در نمایش انواع طیف رنگ خاکستری،که از رنگ سفید تا رنگ مشکی ادامه می‌یابد، تعیین می‌کند. این ویژگی، بر گرم یا سرد بودن رنگ‌های کل تصویر مورد نمایش نیز اثرگذار است. البته مشکلاتی که می‌توانند در این زمینه وجود داشته باشند، بیشتر به طیف‌های متفاوت رنگ خاکستری مربوط هستند.

در گرادینت خاکستری، که در بالا مشاهده می‌شود، می‌توان نمونه‌ای از تاثیر عدم توازن ترکیب‌بندی رنگ را مشاهده کرد. میزان قرمزی طیف‌های 70 درصد و 80 درصد، بیش از حالت معمول است. این ضعف، نه تنها ظاهر خود این رنگ‌ها را نامناسب جلوه می‌دهد، بلکه بر سایر رنگ‌ها نیز اثرگذار است.

برای مقایسه میزان بالا (نامطلوب) و میزان پایین (مطلوب) دقت رنگ تصاویر عادی، می‌توان عکس‌های زیر را در نظر گرفت. در این عکس‌ها مشاهده می‌شود که مقادیر نامطلوب میزان دقت رنگ، آثار ناخوشایندی را در ظاهر کلی تصویر، بر جای نمی‌گذارند. بنابراین، این ضعف، از بزرگ‌ترین مشکلات تلویزیون‌ها محسوب نمی‌شود.

جهت ارزیابی میزان دقت رنگ بالانس سفیدی، از اسپکتروفتومتر مخصوصی1، استفاده می‌شود، که بوسیله یو اس بی به کامپیوتر متصل شده است. بدین ترتیب، میزان دقت مجموعه‌ای از طیف‌های رنگ خاکستری، که توسط نسخه شماره 5 نرم‌افزار کالمن2، برای مقاصد تجاری و جهت نمایش در تلویزیون تولید شده است، تجزیه و تحلیل می‌شود. هر طیف رنگی، در پنجره‌ای نمایش داده می‌شود، که 18 درصد صفحه نمایش را به خود اختصاص می‌دهد. مقادیر کم‌تر متوسط میزان دقت رنگ، مطلوب‌تر به حساب می‌آیند. این ارزیابی، یک بار پیش از فرآیند کالیبراسیون و بار دیگر پس از آن، باید انجام شود.

لازم به ذکر است، محاسبات مربوط به میزان دقت رنگ بالانس سفیدی، متوسط میزان دقت رنگ‌های 10 طیف مختلف رنگ خاکستری (از میزان 10 درصد که تیره‌ترین حالت است تا میزان 100 درصد که رنگ سفید است) در نظر می‌گیرد. بنابراین ممکن است، یکی از طیف‌های رنگی، در مقایسه با سایرین، دارای میزان دقت رنگ بالاتر یا پایین‌تری باشد.

ماهیت آزمون

متوسط میزان عدم دقت طیف‌های رنگ خاکستری

اهمیت آزمون انجام شده

نتایج حاصل از این آزمون، در انواع رنگ‌ها، اعم از سرد و گرم، مشاهده می‌شود.

مقادیر مناسب

<3

مقادیر تفاوت حائز اهمیت

1

 

میزان دقت رنگ رنگ‌ها

این مفهوم، میزان دقت تلویزیون را در نمایش رنگ‌های قرمز، آبی، سبز، زرد، ارغوانی و سبز‌آبی، نشان می‌دهد. بطور کلی، چنانچه یک تلویزیون این شش رنگ را بصورتی دقیق نشان دهد، میزان دقت نمایش رنگ‌ها، در مورد سایر رنگ‌ها نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار خواهد بود.

با این حال، از آنجایی که اکثر افراد متوجه انحراف‌های رنگ‌های صفحه نمایش از رنگ‌های اصلی، نمی‌شوند، نتایج حاصله، از اهمیت بالایی برخوردار نیستند. در تصاویر زیر، تلویزیون‌هایی با مقادیر بالا (نشانگر وضعیت نامطلوب) و مقادیر پایین (نشانگر وضعیت مطلوب) در محاسبات مربوط به میزان دقت رنگ، جهت مقایسه قابل مشاهده‌اند.

در ارزیابی میزان دقت رنگ رنگ‌ها، از اسپکتروفتومتر استفاده می‌شود، تا میزان دقت شش رنگ ایجاد شده توسط نرم‌افزار کالیبراسیون، که در تلویزیون نمایش داده می‌شوند، ارزیابی شود. این رنگ‌ها عبارت از قرمز، سبز، آبی، زرد، ارغوانی و سبز‌آبی می‌باشند. هر کدام رنگ‌ها در پنجره‌ای نمایش داده می‌شوند، که 18 درصد فضای صفحه نمایش را به خود اختصاص می‌دهد. درصدهای اشباع رنگ نیز بصورت 20 درصد، 40 درصد، 60 درصد، 80 درصد و 95 درصد، همراه با میزان روشنایی معادل 75 درصد، موجود هستند. هر قدر مقادیر متوسط دقت رنگ‌ها پایین‌تر باشد، وضعیت موجود مطلوب‌تر است. این محاسبات نیز، همانند محاسبات مربوط به آزمون میزان دقت بالانس سفید ، یک بار قبل از کالیبراسیون و بار دیگر پس از تکمیل آن، انجام می‌شوند.

مقادیر میزان دقت رنگ که برای هر تلویزیون ثبت می‌شود، نشانگر متوسط میزان دقت‌ رنگ‌های تمام رنگ‌هاست. بنابراین ممکن است، میزان دقت برخی رنگ‌ها، در مقایسه با آنچه از اعداد پیداست، متفاوت باشد. همچنین شایان ذکر است، ما تنها به آزمون رنگ‌های 100 درصد اشباع شده می‌پردازیم. دقت رنگ‌هایی که به میزان کمتری اشباع هستند، کمتر است. با این حال، این نتایج در امتیازدهی ما در نظر گرفته نمی‌شوند.

ما تمام رنگ‌ها را با میزان روشنایی 75 درصد نمایش می‌دهیم.

ماهیت آزمون انجام شده

متوسط میزان عدم دقت رنگ‌ها

اهمیت آزمون انجام شده

نتایج حاصل از این آزمون، در انواع رنگ‌ها، مشاهده می‌شود

مقادیر مناسب

<3

مقادیر تفاوت حائز اهمیت

1

گاما

گاما نشانگر میزان روشنایی طیف یا رنگ بخصوصی می‌باشد. بنابراین، در هنگام انجام فرآیند کالیبراسیون بالانس سفید، دستیابی به گامای مناسب، به معنی مطلوب بودن میزان روشنایی مد نظر برای آن طیف بخصوص، است. در صورتی که خط مذکور، بالاتر از میزان هدف قرار گیرد، بدین معنی است که طیف متناظر با آن، تیره‌تر از حالت واقعی است و بنابراین ممکن است، به جزئیات سایه‌های رنگ‌ها توجه نشود. همچنین در صورتی که این خط پایین‌تر از میزان هدف قرار گیرد، سایه‌ها، روشن‌تر خواهند بود. البته، در این حالت، تفاوت‌ها بصورت قابل توجهی آشکار نیستند. این مسئله بسیار با اهمیت است، چرا که تفاوت‌های موجود برای گاما به سادگی قابل تشخیص هستند.

گاما، هم زمان با میزان دقت بالانس سفیدی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بنابراین، ارزیابی گاما نیز یک بار پیش از انجام فرآیند کالیبراسیون و بار دیگر پس از آن، باید صورت گیرد. اسپکتروفتومتر مورد استفاده، سطوح گاما مربوط به مجموعه طیف‌های رنگ خاکستری را که در صفحه نمایش مشاهده می‌شوند، بررسیس می‌کند. هر قدر میزان ارزیابی شده، به میزانی که بعنوان هدف (یعنی 2/2) در نظر گرفته شده است، نزدیک‌تر باشد، وضعیت موجود مطلوب‌تر است.

ماهیت آزمون انجام شده

روشنایی طیف‌های رنگ خاکستری

اهمیت آزمون انجام شده

سایه‌ها

مقادیر مناسب

بین مقادیر ½ و 3/2 (مقدار هدف ما 2/2 می‌باشد)

مقادیر تفاوت حائز اهمیت

1/0

سایر اطلاعات

میزان دقت رنگ = تفاوت موجود در رنگ‌ها

میزان دقت رنگ، بعنوان معیار تفاوت یک رنگ از دیگری، در فرآیندهای مربوط به بالانس سفیدی و همینطور تولید رنگ، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حقیقت، میزان دقت رنگ، به محاسبه فاصله بین دو نوع رنگ می‌پردازد. همچنین، بعنوان معیاری برای مشخص نمودن میزان دقت رنگ‌ها در صفحه نمایش تلویزیون به کار می‌رود. در صورتی که رنگ یا طیفی از خاکستری، کاملا بی‌نقص توسط یک تلویزیون ایجاد شود، معیار مذکور برابر صفر می‌شود. مقادیر بالاتر این معیار، باعث فاصله بیشتر رنگ مورد نظر از ظاهر واقعی آن، می‌گردد. در نتیجه، دقت عکس تهیه شده نیز کمتر خواهد بود. میزان دقت رنگ مد نظر ما، معادل عددی کمتر از 5/0 است، که تشخیص تفاوت آن غیر ممکن است.

یکی از نقاط ضعف میزان دقت رنگ، مربوط به میزان تفاوت موجود بین رنگ‌های ساختگی و رنگ‌هایی است که بعنوان هدف در نظر گرفته شده‌اند. در واق، میزان دقت رنگ، تفاوت قابل تشخیص را نشان نمی‌دهد. برای مثال، ممکن است در فرآیند کالیبراسیون رنگ قرمز، رنگی توسط یک تلویزیون ایجاد شود، که کمی صورتی‌تر به نظر رسد و تلویزیون دیگر، رنگی را که اندکی به نارنجی تمایل دارد، نمایش دهند، ولی در صورتی که میزان دقت رنگ هر دوی این تلویزیون‌های یکسان باشد، نتایج حاصله نیز مشابه یکدیگر خواهند بود. بعبارت دیگر، میزان عدم دقت هر دوی این تلویزیون‌ها، به یک میزان است، ولی آنچه که بیننده مشاهده می‌کند، متفاوت است و نمایش تصویر در یکی از آن‌ها در مقایسه با دیگری، نامطلوب‌تر است.

چگونگی اکتساب بهترین نتایج

زمانی که فرآیند کالیبراسیون بصورت کاملا مناسبی انجام شده است (یا برای انجام آن تجهیزات مورد نیاز خریداری شده و توسط خود فرد انجام گرفته است)، می‌توان بیشترین میزان دقت تلویزیون را مورد ارزیابی قرار داد. متاسفانه، تجهیزات لازم جهت انجام فرآیند مذکور، چه در سطح حرفه‌ای و چه بصورت مبتدی، هزینه‌ای بالغ بر 250 دلار به همراه خواهد داشت. این مبلغ، در خصوص تلویزیون‌های ارزان قیمت‌تر، معادل بخش عظیمی از مبلغ خرید خود تلویزیون است. همچنین، معمولا نمایش رنگ تلویزیون‌های گران قیمت‌تر نیز، بسیار مناسب است و نیازی به انجام این فرآیند وجود ندارد. تغییر وضعیت تصویر (استفاده از گزینه "فیلم" یا "سفارشی") و تنظیم نور پس‌زمینه در سطحی مناسب، باعث ارتقای سریع رنگ‌بندی تلویزیون می‌شود. بنابراین، در صورتی که هزینه مذکور بالا به حساب آید، ولی فرد خواستار ارتقایی کوچک باشد، اعمال تغییرات مذکور جهت ارتقای وضعیت کالیبراسیون، توصیه می‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که، میزان گامای هدف (معادل 2/2)، که در آزمون‌ها بیان شد، تنها میزان صحیح موجود نیست. معمولا گزینه‌های انتخابی گاما در تلویزیون‌های بسیار متعدد است و در بازه‌ای بین 1.8 تا 2.6 مشاهده می‌شود. مقدار انتخابی ما، تقریبا در وسط این بازه قرار دارد و در اکثر تنظیمات، مناسب به نظر می‌رسد. مقدار 2.4 نیز، می‌تواند در فضاهای بسیار تاریک، استفاده شود و مقدار معادل 2.0 در فضاهایی که روشنایی بیشتری وجود دارد، مناسب شناخته می‌شود. بنابراین، به افراد توصیه می‌شود، که مقادیر دیگری را برای گاما امتحان نکنند، چرا که تناسب میزان تاریکی و روشنایی، با مشکل مواجه می‌شود.

تنظیمات مربوط

تنظیمات "رنگ" و "ته رنگ" در یک تلویزیون، در تنظیم برخی جنبه‌های رنگ‌ها نیز استفاده می‌شود، ولی این تنظیمات معمولا بصورت پیش‌فرض، در وضعیت صحیحی قرار دارند. بنابراین، نیاز به دستکاری وجود ندارد.

برخی تلویزیون‌ها، دارای تنظیمات گسترده‌ای مربوط به ویژگی وسعت رنگ نیز هستند. این ویژگی، تعداد رنگ‌های قابل مشاهده بر صفحع نمایش تلویزیون را افزایش می‌دهند. با وجود اینکه ویژگی مذکور برای محتویات مناسب اچ دی آر، به کار می‌رود، رنگ‌های سایر محتویات قابل نمایش در تلویزیون اشباع می‌شود. در اکثر تلویزیون‌ها، در صورت وجود این تنظیمات، می‌توان آن‌ها را غیرفعال کرد.

سایر نکات

تنظیمات مربوط به بالانس سفیدی و رنگ‌های صفحه نمایش، که در صفحه تنظیمات گزارش‌های ما ثبت شده است، قابل کپی نیست. این تنظیمات، تنها در تلویزیون مورد استفاده ما، کاملا تضمین‌شده عمل می‌کنند، ولی ممکن است سبب کاهش میزان دقت سایر دستگاه‌ها شوند. چنانچه با استفاده از این تنظیمات، نتایج مطلوبی حاصل نشود، تنظیمات پیش‌فرض تلویزیون باید مجددا به کار گرفته شود.

ما ثبت تنظیمات مربوط به نتایج حاصل از آزمون انجام شده پس از فرآیند کالیبراسیون را قبل از تحلیل نهایی که بوسیله اسپکتروفتومتر صورت گرفت، انجام دادیم. تمام طیف‌ها (و گاماهای مربوط به آنان) با استفاده از تنظیمات مشابهی،  بوجود آمده‌اند و هیچ یک از فرآیندها، دستکاری نشده‌‌اند.

ما تا جای ممکن از اعمال تنظیمات بیش از اندازه، جلوگیری می‌کنیم. مقادیر نزدیک به صفر هر کدام از تنظیمات، مقدیری مطلوب‌تر به حساب می‌آیند. مقادیر بسیار بالا (مثل مقادیر حاصل از انحراف بیش از 50 از رنگ قرمز)، موجب مشکل ظهور غیریکنواخت نوارهای رنگی در یک تصویر رنگ‌ها می‌شود.

عدد مربوط به دقت رنگ بالانس سفیدی، نشانگر متوسط کلیه رنگ‌هاست. بنابراین، حتی اگر بتوان میزان دقت رنگ را کمی افزایش داد، سعی ما بر این است که طیف‌های نزدیک به هم، تقریبا مشابه به نظر آیند. برای مثال، زمانی که متوسط دقت رنگ برابر با 4/0 است (که مقدار قابل قبولی می‌باشد)، این مقدار از محاسبه متوسط دقت رنگ معادل 2، که مربوط به رنگ خاکستری 20 درصد و 80 درصد می‌شود، حاصل شده است. بنابراین، در این وضعیت فرآیند کالیبراسیون به نحو قابل قبولی انجام نشده است، چرا که فاصله زیاد بین برخی طیف‌های رنگی (برای مثال از 10 درصد به 20 درصد و یا از 80 درصد به 90 درصد)، آثار نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت.

مدت زمان، محل قرارگیری روی صفحه نمایش و واحد (تلویزیون) مورد آزمون، نتایج حاصل از ارزیابی‌های مربوط به دقت رنگ بالانس سفیدی و رنگ‌ها را تغییر می‌دهد. حتی ارزیابی جایگاهی مشابه در تلویزیونی یکسان، اما در روزهایی متفاوت، نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی را در نتایج ایجاد کند. بنابراین، تفاوت‌های ناچیز موجود در ارقام، مسئله قابل توجهی نیست.

نتیجه‌گیری

میزان دقت رنگ صفحه نمایش، نشانگر میزان قابلیت تلویزیون در نمایش رنگ‌ها، طیف‌های رنگ خاکستری و سایه‌های موجود در تصاویر مختلف است. این قابلیت در مورد تمام محتویاتی که در تلویزیون‌ها، قابل مشاهده است، حائر اهمیت می‌باشد. با این حال، افراد، تنها متوجه وجود انحرافات قابل توجه از وضعیت ایده‌آل، می‌شوند. در ارزیابی میزان دقت نمایش رنگ‌های مختلف، ما به محاسبه میزان دقت بالانس سفیدی، رنگ‌ها و گاما می‌پردازیم. این محاسبات، در بررسی اجمالی میزان دقت تلویزیون‌ها، مفید هستند. محاسبات مذکور، به همراه تغییراتی جزئی که در تنظیمات موجود، اعمال می‌شوند، یک بار قبل از فرآیند کالیبراسیون و بار دیگر پس از آن، انجام می‌گیرند.

خوشبختانه میزان دقت نمایش رنگ‌بندی‌ها در اکثر تلویزیون‌ها، با اعمال تنظیماتی جزئی، در وضعیت مطلوبی قرار دارد. افراد نیز تنها زمانی متوجه مشکلات مربوط به این مسئله می‌شوند، که تفاوت زیادی با وضعیت ایده‌آل وجود داشته باشد. بنابراین، در صورتی فرآیند کالیبراسیون تلویزیون خریداری شده توسط مشتری، به نحو مطلوبی انجام شده باشد، تجربه لذت‌بخشی نیز به جا خواهد ماند. فرآیند مذکور، سبب افزایش میزان دقت نمایش رنگ‌بندی‌ها نیز می‌شود، ولی اکثر افراد تغییرات و آثار واقعی مثبت حاصل از آن را، که تنها بوسیله اعمال تنظیمات مربوطه، دست‌یافتنی است، متوجه نمی‌شوند. بنابراین، توجه به این مسئله نیز الزامی نیست و توصیه نمی‌شود

256 کاراکتر باقی مانده