تماشای تلویزیون، در صورتی که جایگاه بیننده در سمت مقابل آن قرار داشته باشد، کیفیت تصویر همواره در بهترین وضعیت ممکن است. هر قدر بیننده جایگاه خود را به سمت جوانب تغییر دهد، رنگ‌های قابل مشاهده نیز کم رنگ‌تر می‌شوند. اگر به دنبال تلویزیونی هستید که می خواهید کیفیت تصویر آن در هر جایگاهی از اتاق مناسب باشد پیشنهاد می کنم این مطلب را از دست ندهید!

این زاویه، زاویه‌ای است که اگر به تماشای تلویزیون از جوانب بپردازیم، سبب کاهش سطح کیفیت تصویر می‌شود. ما زاویه دید هر تلویزیون را، با استفاده از سه سنجه، اندازه‌گیری می‌کنیم، چرا که میزان زاویه گزارش شده توسط تولید‌کنندگان بطور قابل توجهی بیش از واقعیت نشان داده می‌شود. همچنین، ویدئویی از کیفیت تصویر تلویزیون، با توجه به زوایای متفاوت، تهیه و نوع پنل استفاده شده در تلویزیون‌های ال ای دی رانیز مشخص می‌کنیم.

به روز رسانی در تاریخ 01/10/2017: در حال حاضر، به ارزیابی زوایای دید تلویزیون، بوسیله یک اسپکروفوتومتر و سه سنجه مختلف، شامل تغییر رنگ، میزان روشنایی و سطح رنگ سیاه، می‌پردازیم. تلویزیون‌های OLED، بطور قابل توجهی تحت تاثیر این آزمون قرار می‌گیرند، چرا که تغییر رنگ را در زوایای مختلف نشان می‌دهند. همچنین، ما اکثر مدل‌های 2016، مجددا ارزیابی کرده‌ایم.

ماهیت این آزمون

میزان دقت رنگ قابل مشاهده در صورت تماشای تلویزیون از زوایای جانبی

دلیل اهمیت این آزمون

تماشای تلویزیون در اتاق پذیرایی‌های وسیع با زوایای دید متعدد

مؤلفه‌های امتیازدهی:

تغییر رنگ

20 درصد

میزان روشنایی

40 درصد

سطح رنگ مشکی

40 درصد

دلیل اهمیت این آزمون

در صورتی که تنها یک بیننده به تماشای تلویزیون بپردازد، مسئله زاویه دید، اهمیت چندانی نخواهد داشت. در این حالت، تنها کافی است که تلویزیون مستقیما مقابل بیننده قرار گیرد. در صورتی که تعداد جایگاه‌های بینندگان زیاد باشد، وجود یک زاویه دید وسیع، بسیار مطلوب خواهد بود.

 

در تنظیماتی که نیازمند زاویه دید وسیعی است، تفاوت ایجاد شده بسیار حائز اهمیت است. زاویه دید کوچکی را در بالا سمت چپ، با زاویه‌ای بزرگتری که در سمت راست قرار گرفته‌ است، مقایسه کنید. مشخص است که زاویه دید بزرگتر، تعداد جایگاه‌های بیشتری را برای مشاهده کیفیت تصویر تلویزیون در بهترین سطح، پوشش می‌دهد.

آزمون‌های ما

آزمون‌های ارزیابی زاویه دید ما، نشانگر محدوده‌ای است که می‌توان بدون کاهش کیفیت تصویر، به تماشای تلویزیون پرداخت. اگر مقادیر حاصله در این آزمون بالا باشند، زاویه مناسب‌تر خواهد بود و حداکثر میزان مربوطه در این خصوص، زاویه 90 درجه در نظر گرفته می‌شود.

ویدئو

ویدئوی زاویه دید، کیفیت قابل مقایسه تلویزیون را، که در زوایای متفاوتی نمایش داده شده است، نشان می‌دهد. در صورتی که می‌خواهید کیفیت تصویر تلویزیون را در زاویه دید مشخصی، بررسی نمایید، استفاده از این ویدئو بسیار مفید خواهد بود.

در این آزمون، تصویری در تلویزیون نمایش داده می‌شود، از تصویر در جایگاه ثابتی فیلم‌برداری می‌شود و تلویزیون بگونه‌ای تنظیم می‌گردد، که از کل محدوده تحت پوشش زاویه، فیلم‌برداری شود. همواره نسبت فاصله تا صفحه نمایش، معادل 15/0 فیت در هر قطر خواهد بود. بدین ترتیب، می‌توان تلویزیون‌هایی با اندازه‌های متفاوت، را بطور منصفانه‌ای مقایسه نمود. در حقیقت، میزان فاصله 8 پا برای تلویزیونی 55 اینچی مناسب است.

تغییر رنگ

برای تغییر رنگ، ما رنگ‌های قرمز خالص، آبی خالص و سبز خالص را در هر افزایش زاویه به میزان 15 درجه، اندازه‌گیری می‌کنیم. سپس، توسط اسپکتروفوتومتر به یک دلتا ای می‌رسیم و بدین وسیله می‌توانیم تفاوت موجود در رنگ‌ها را ارزیابی نماییم. اندازه‌گیری ما، زاویه‌ای است که در آن دلتای ای مربوط به هر رنگ، معادل مقداری بیش از 3 خواهد شد. رنگ هر تلویزیون، در زاویه بخصوصی، تغییر می‌یابد.

ماهیت این آزمون

زوایایی که در آن‌ها، رنگ‌های موجود، نسبت به وضعیتی که مستقیما در مقابل تلویزیون قرار داشته باشیم، تغییر می‌یابند. زاویه صفر درجه، بدین معنی است که فرد کاملا مقابل تلویزیون قرار گرفته است. لازم به ذکر است، اندازه‌گیری‌ها تا بالاترین میزان موجود، یعنی 75 درجه، ادامه می‌یابند.

دلیل اهمیت این آزمون

تماشای تلویزیون از زوایای متفاوت

مقادیر مطلوب

> 50 درجه

مقادیر تفاوت قابل توجه

10 درجه

در این آزمون، میزان تیرگی تلویزیون در زاویه‌ای بخصوص، بررسی می‌شود. همچنین، کمبود میزانی معادل 50 درصد، بعنوان حدود زاویه دید تلویزیون محسوب می‌شود. تلویزیون‌های IPS، در مقایسه با انواع دیگر، بیشتر تحت تاثیر این این مشکل قرار می‌گیرند.

ماهیت این آزمون

زاویه‌ای که در آن، میزان روشنایی به اندازه 50 درصد میزان روشنایی در صورتی که فرد در مقابل تلویزیون قرار داشته باشد، کاهش می‌یابد. زاویه صفر درجه، بدین معنی است، که فرد مستقیما در مقابل تلویزیون قرار گرفته است. اندازه‌گیری‌ها تا بالاترین میزان موجود، یعنی 75 درجه، ادامه می‌یابند.

دلیل اهمیت این آزمون

تماشای تلویزیون از زوایای متفاوت

مقادیر مطلوب

> 50 درجه

مقادیر تفاوت قابل توجه

10 درجه

سطح رنگ سیاه

این آزمون، زاویه‌ای را اندازه می‌گیرد، که در آن، میزان روشنایی رنگ سیاه دو برابر می‌شود. بدین ترتیب، کیفیت تصویر بطور قابل توجهی کاهش می یابد، چرا که در این حالت نسبت کنتراست به دو نیمه تقسیم می‌شود و رنگ مشکی، بصورت خاکستری مشاهده می‌شود. این مسئله، بیشتر در خصوص ال سی دی‌های نوع VA، حائز اهمیت است.

نوع ال سی دی

در تلویزیون‌های ال سی دی، نوع تکنولوژی استفاده شده در پنل نیز شناسایی می‌شود. در حقیقت، دو نوع، شامل IPS و VA، موجود است. نوع تکنولوژی استفاده شده در پنل، عامل مهمی در حفظ کیفیت  تصویر در زاویه‌ای مشخص، به شمار می‌آید و برای افرادی که به تماشای تلویزیون، در زوایای جانبی می‌پردازند، بسیار مناسب خواهد بود.

ماهیت این آزمون

نوع تکنولوژی ال سی دی استفاده شده در تلویزیون

دلیل اهمیت این آزمون

تکنولوژی‌های متفاوت، دارای تنظیمات زاویه دید متفاوتی هستند.

مقادیر مطلوب

میزان دقت رنگ‌های IPS، در زاویه مشخصی، مناسب است، ولی نسبت کنتراست در زاویه مقابل، مطلوب نیست. کیفیت تصویر VA، در زاویه دید مقابل آن مناسب می‌باشد، ولی میزان اشباع رنگ آن در زاویه مشخصی، کاهش می‌یابد.

 

میزان دقت رنگ‌های IPS، در زاویه مشخصی، مناسب است. تصویر تنها در صورتی که بیننده در زوایای جانبی مستقر باشد، تیره می‌شود. نکته منفی IPS، نامطلوب بودن نسبت کنتراست، در مقایسه با پنل‌های VA، است.کنتراست VA، در زاویه‌ای مشخص از بین می‌رود و تصویری ناواضح یا سفید رنگ، در صورت تماشای تلویزیون از زوایای جانبی، حاصل می‌شود. نکته مثبت پنل‌های VA، مشاهده رنگ‌های سیاه عمیقی است، که وقتی بیننده در مقابل تلویزیون قرار داشته باشد، میسر می‌شود.

روش‌های متفاوتی برای انجام این آزمون، وجود دارد. عکسی از شکل پیکسل‌ها تهیه می‌شود. در اکثر موارد، تلویزیون‌های VA، از پیکسل‌های مستطیل شکل برخوردارند و پیکسل‌های IPS نیز به شکل فلش هستند.

روش دیگر، مبتنی بر میزان وسعت زاویه دید تلویزیون است. زاویه دید تلویزیون‌های IPS، حدودا معادل 30 درجه یا بیشتر است. اگر میزان زاویه از این مقدار کمتر باشد، تلویزیون از نوع VA، به حساب می‌آید.

سایر اطلاعات

مقایسه تلویزیون‌های ال سی دی، پلاسما و OLED

بدلیل ماهیت فناوری‌ها، کیفیت تصویر تلویزیون‌های ال ای دی و ال سی دی، در زاویه مشخصی، با مشکل مواجه می‌شود. نمایشگر ال سی دی، نور مخصوص به خود را تولید نمی‌کند، ولی نور سفید تابیده شده از پشت تلویزیون را (که توسط نور پس‌زمینه ایجاد شده است)، فیلتر می‌نماید. نمایشگر ال سی دی، از قطر مشخصی برخوردار است و مانع انعکاس میزانی از نور تابیده شده می‌شود.

بطور خاص، تلویزیون‌های ال سی دی VA، بیشتر تحت تاثیر افزایش سطوح رنگ مشکی، بهنگام تماشای تلویزیون از زوایای جانبی، قرار می‌گیرند و میزان تغییر رنگ این نوع تلویزیون‌ها، در مقایسه با سایر مدل‌ها، نیز بیشتر است. در عوض، سطح رنگ مشکی تلویزیون‌های IPS، از وضعیت پایداری برخوردار است، ولی با افزایش وسعت زاویه دید، روشنایی به میزان بیشتری کاهش می یابد.

پنل‌های پلاسما و OLED، با این مشکلات مواجه نیستند، چرا که پخش نور توسط خود این پنل‌ها انجام می‌گیرد. با این حال، رنگ تلویزیون‌های OLED، همچون تلویزیون‌های ال ای دی، در صورت تماشای تلویزیون از زاویه‌ای بخصوص، تغییر می‌کند. بنابراین، تلویزیون‌های OLED نیز کاملا بدون نقص نیستند.

چگونگی اکتساب بهترین نتایج

متاسفانه، هیچ کاری جهت ارتقای زاویه دید یک تلویزیون نمی‌توان انجام داد. اگر کیفیت تصویر، بدلیل عدم تطابق زاویه دید تلویزیون و بیننده، کاهش یابد، بایستی محل قرارگیری تلویزیون تغییر یابد.

سایر نکات

زاویه دید عمودی، از زاویه دید افقی متفاوت است. این دو زاویه در تلویزیون‌های ال سی دی VA، تقریبا مشابه است، ولی در تلویزیون‌های IPS، رنگ‌های سیاه در زاویه‌ای عمودی، به نسبت زاویه‌ای افقی، بیشتر روشن می‌شوند. به این وضعیت، "درخشش IPS"، گفته می‌شود.

نتیجه‌گیری

زاویه دید یک تلویزیون، نشانگر محدوده کیفیت عینی تصویر است. اگر جایگاه فرد بیننده در سمت مقابل تلویزیون قرار داشته باشد و زاویه دید نیز از میزان موجود، وسیع‌تر باشد، تصویر قابل مشاهده نامناسب‌تر خواهد بود. این مسئله، برای افرادی که مستقیما در مقابل تلویزیون می‌نشینند، اهمیتی ندارد، ولی در تنظیماتی که جایگاه بیننده در زوایای جانبی است، همچون برخی اتاق پذیرایی‌ها، حائز اهمیت است. ما ویدئوهایی تهیه می‌کنیم، تا زاویه دید تلویزیون را نشان دهیم. سپس، نوع فناوری پنل را نیز، به همراه زاویه‌ای که در آن کیفیت تصویر کاهش می‌یابد، مشخص می‌کنیم.

متاسفانه، هیچ کاری جهت ارتقای زاویه دید یک تلویزیون نمی‌توان انجام داد. اگر به زاویه دید وسیعی نیاز دارید، تلویزیونی تهیه کنید که از این قابلیت برخوردار باشد. اگر مالک تلویزیونی هستید که زاویه دید مناسبی ندارد، بایستی تنظیمات موجود را تغییر دهید.

256 کاراکتر باقی مانده